WERKGROEPEN

Liturgisch centrum 

Het spreekt voor zich dat ook onze parochie als hechte geloofsgemeenschap staat of valt met de inzet van vele vrijwilligers. Mocht u zich voor dit werk in willen zetten, laat u dit ons dat vooral weten. Om voor uzelf te kunnen bepalen of u zich tot een bepaalde activiteit voelt aangetrokken, staat hierna een overzicht:


Administratie

Archief

Autovervoer

Bezoekersgroep

Bibliotheek

Bloemversiering

Collectanten

Doopcatechese

Eerste Heilige communie

IPCI Zaanstreek

Kerkbalans

Klok

Klussen

Koffie zetten

Koor "Marbosko"

Koperpoetsen

Kosters

Lectoren

Liturgiegroep

Missie, Ontwikkeling en Vrede

Oecumene

Onderhoud liturgische kleding

Organist/pianist

Parochiebestuur

Parochieblad 'Samenklanken' redactie, vouwen en bezorging

Pastoraatgroep

Schoonmaak

Stencilen

Technische medewerking liturgie

Tuinonderhoud

Vormsel

Vouwgroep boekjes

Woord- en gebedsgroep