VIERINGEN

Overzicht interieur kerk 

Vieringen in de parochiekerk van de RK parochie HH. Martelaren van Gorcum, Boschjesstraat 115, Koog aan de Zaan. Deze zijn zondags om 10.00 uur, tenzij in het parochieblad of op deze website anders vermeld staat.

Volg de link naar het parochieblad "Samenklanken". Hierin vindt u een overzicht van de vieringen in onze kerk en de kerken van de parochies waar wij mee samenwerken onder het kopje 'De vieringen in Regio Zaanstreek'.

Onder de huidige coronamaatregelen zijn er vieringen in ons kerkgebouw mogelijk met maximaal 35 personen. U kunt echter alleen komen na reservering vooraf (zie hieronder) en er gelden diverse maatregelen: 

Handen desinfecteren in de kerk

Belangrijk is dat u zich tevoren aanmeldt voor een viering. Dat kan digitaal via deze knop:

Aanmeldknop

Klik hier voor instructies over het reserveren.

Telefonisch reserveren kan via Mia Olijhoek: 075 617 5456.

naar homepage

Als u in het weekend of op speciale dagen een viering in de kerk wilt bijwonen en het is moeilijk om er op eigen gelegenheid te komen dan is er de mogelijkheid dat u gehaald en gebracht wordt. Even een telefoontje naar de parochietelefoon 06-12182931 en voor vervoer wordt gezorgd.