NIEUWS 

Nieuwsbrief 28 november

Lees hier de nieuwsbrief van 28 november 2020.

 

15 november Caritaszondag  

De Werelddag van de armen wordt in ons Bisdom ieder jaar gebruikt om aandacht te vragen voor de Caritas, de zorg voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. In deze tijd ligt het voor de hand dat we denken aan de mensen die extra getroffen zijn door de Coronapandemie die ook in onze omgeving grote gevolgen heeft. Het bisdom geeft als suggestie: het vormen van een Corona-Noodfonds.

De IPCI wil dat voor de gehele Zaanstreek doen. Op 15 november wordt er voor dit doel gecollecteerd na afloop van de viering. Omdat er maar weinig - en misschien wel helemaal geen - mensen naar de kerken kunnen of mogen komen, brengen we daarom ook ons bankrekeningnummer onder uw aandacht: rekeningnummer is NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. IPCI Zaanstreek heeft een ANBI-status. Wilt u een donatie doen? Vermeld dan a.u.b. “Corona-Noodfonds”, zodat wij uw gift daaraan besteden. We hebben al hulpvragen ontvangen en verwachten dat er nog meer zullen komen. Daarom is uw gift, in de collecte of via de bank, zeer welkom en nodig! We danken u bij voorbaat voor uw hulp.

 

Mevrouw Wil Thoma – van Amersfoort overleden

Vele jaren waren Nic en Wil Thoma – van Amersfoort trouwe en betrokken parochianen. Vanwege hun stijgende leeftijd zijn ze verhuisd naar Wormer waar ze betrokken waren bij de parochie. Op vrijdag 23 oktober is mevrouw Wil Thoma – van Amersfoort overleden op 85 jarige leeftijd. De gezondheid van Nic is zo kwetsbaar dat hij is opgenomen in het hospice in Alkmaar. We zullen hun namen in dankbaarheid noemen in onze parochie.  

Alle zegen komt van boven….

 

Een poosje geleden zagen we water druppelen op het oude hoofdaltaar. Er was niet ruimhartig met wijwater gesproeid dus we keken naar boven en zagen dat de oorzaak niet in overvloedige zegen, maar in hevige regen moest worden gezocht. De muur boven het altaar moest wel doordrenkt zijn, want aan de buitenkant was geen stroompje te zien. Ook op een andere plaats waren er sporen gevonden die op lekkage duiden. Op een bank links achterin (voor kerkgangers) werden met regelmaat wat schilfers aangetroffen. Deze kwamen uit een plaat hardboard daarboven.  

De parochieraad besloot kort daarna dat de tekortkomingen in de dakbedekking  met voorrang moesten worden hersteld. De eerst benaderde dakdekker zag nogal op tegen het hoge werk, maar een andere dakdekker die veel werk aan Zaanse kerken naar volle tevredenheid uitvoert zag het wel zitten om ook deze hoge klus te klaren. Daarvoor moest wel een imposante hoogwerker worden  ingezet die op ons parkeerterrein de nodige ruimte zou innemen.  Gelukkig reageerden de ge(mis??)bruikers van het terrein heel positief en zorgden ervoor dat de hoogwerker ruimte genoeg kreeg om te worden opgesteld. Door een gelukje (de inzet van de hoogwerker kon worden gecombineerd met het werk aan een kerk in Beets) kon de hoogwerker al op vrijdag 16 oktober aan het werk worden gezet. De hoogwerker was imponerend, maar de dakwerker die met ladders de reparaties uitvoerde aan de kant van de Mariakapel was ook bewonderenswaardig. Op lastig bereikbare (en te fotograferen) plekken heeft hij loodwerk hersteld en ‘nieuwe’ dakpannen gelegd (gelukkig lag er in de kelder nog een flink aantal).  

We hopen dat het dak ons nu weer heel lang beschermt tegen ongewenst hemelwater.  

 

Namens de parochieraad

 

Aad Nootebos

 

 

Bestuur

 

Hier kunt u een artikel lezen over het overkoepelende bestuur van de RK parochies in de Zaanstreek.

 

 

Zwart werken in het groen

 

Elke woensdag komt de tuinploeg naar de kerk om het groen rondom de kerk te onderhouden. Weer of geen weer. Nou ja, niet met regen.... Uw webmaster trof ze toevallig aan terwijl er in goeie stemming volop werd gesnoeid, geschoffeld en geharkt. Samen met een groep andere vrijwilligers die ook niet altijd in het middelpunt staan, zorgen zij er voor dat de vieringen, het gebouw en de directe omgeving netjes zijn. Tuinploeg: bedankt!

Tuinploeg aan het werk

 

Viering tijdens de coronaperiode

Vieringen met coronamaatregelen

 

Vanaf 7 juni 2020 zijn er weer vieringen in ons kerkgebouw mogelijk maar helaas met diverse beperkingen, zie de foto rechts: de banken zijn om-en-om te gebruiken en in de banken zijn markeringen aangebracht voor de te gebruiken zitplaatsen. Vrijwilligers geven aan waar men plaats kan nemen. Maximaal 4 personen in een bank. Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten. Pijlen in de paden geven de looprichtingen aan. De communie wordt uitgereikt via een scherm. Zie "Vieringen" voor meer informatie.

 

Paaskaars 2020

Paaskaars 2020

En dan is het toch weer Pasen geworden. Mensen die in deze periode gewoon zijn om naar de kerk te gaan hebben het gevoel iets overgeslagen te hebben. De vieringen en de activiteiten die in de Veertigdagentijd en de Goede Week naar deze dag voeren zijn op een andere manier beleefd. En de geluiden die we horen om ons heen geven alle reden tot zorg. En deze week kwamen berichten van mensen uit de kring van onze parochies die aan de gevolgen van het virus zijn overleden. En vele mensen hebben grote zorgen hoe het financieel verder moet. Hoe gaat het met mijn baan, met mijn bedrijf, want dit gaat langer duren dan ons lief is. En dan is het ook Pasen, feest van hoop, van doorzicht. Het perspectief, het visioen levend houden en weten dat we niet alleen staan. Dat we ook zijn in Gods hand.  

De Paaskaars die in de parochies van Martelaren en Petrus is gekozen laat dat ook zien. Het kruis staat centraal. Teken van lijden, van pijn en dood, maar in de christelijke traditie ook teken van opstanding, van leven. Daarom tekenen we ons met het kruisteken. De letters Alfa en Omega. In het Griekse alfabet de eerste en de laatste letter. Voor christenen is Christus het begin en het einde, de eerste en de laatste, alomvattend. Een hand in een ontvangende houding die opvangt. Voor mij ook de hand van God, van wie we zeggen dat onze namen daarin staan opgeschreven. Dat wil zeggen: we worden gekend, jij wordt gekend, ik word gekend. Uit die hand verdwijn je niet. Zo is in de onzekere dagen de Paaskaars teken van Hoop, van vertrouwen, beeld van de liefde van God.

 

 

Vastentijd 2020 in de kerk

Alhoewel er momenteel geen vieringen in onze kerk kunnen worden gehouden, gaat de opbouw van de 'tuin' tijdens de vastenperiode wel gewoon door. Iedere week wordt er iets bijgeplaatst naar aanleiding van de Evangelielezing van die zondag. Bij Aswoensdag hoort de urn met as. Op de 1e zondag van de vastentijd was dat een lege woestijn, vervolgens de verheerlijking op de berg (met 3 tulpen), daarna de bron met het levende water en op 22 maart het lichtje. Op 29 maart gaat het Evangelie over de opwekking van Lazarus en zijn we op onze weg door de woestijn beland bij de 2 handen. Op Palmzondag zijn natuurlijk de palmtakjes bijgeplaatst. Bij Witte donderdag hoort brood en wijn en bij Goede vrijdag de gekruisigde Christus.

Woestijntafel vastenperiode Brood en wijn, Witte donderdag

 

 

 

 

 

Woestijntafel vastenperiode

 

Overlijden pastoor-deken Ton Cassee

Maandagmorgen 30 maart is pastoor-deken Ton Cassee overleden op zijn leeftijd van 75 jaar. Hij is een warm mens geweest met een groot hart voor mensen in de parochie waar hij als herder is aangesteld, maar ook voor veel mensen in zijn steeds groter wordende dekenaat. Met belangstelling en betrokkenheid volgde hij de ontwikkelingen, was een luisterend oor, een bemoedigende collega en een gelovig voorganger. Altijd moeten werken als deken tussen aambeeld en hamer. Vele malen van boven en van onder gepasseerd worden en dan altijd weer blijmoedig verder kunnen gaan. Met Vietnamese wijsheid zei hij vaak: ‘maar het gaat zoals het gaat’. Het gaf ook de bescheiden invloed aan die wij mensen hebben op veel in ons leven. Maar met hem vertrouwen we dat er in de wijngaard van de Heer er altijd iemand is die ook jou kent. Dat het voor hem nu Pasen mag zijn geworden. Maar wij zullen hem missen.

Matthé Bruijns

 

Help projecten Vastenactie! Vastenactie

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.   Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen. Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op ons bankrekeningnummer NL95INGB0000423946, o.v.v. "Vastenactie" of online  De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan.

Mgr. van den  Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.”  

Lees op de website van Vastenactie (www.vastenactie.nl.) waarom het steunen van deze projecten zo belangrijk is. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Patrick uit Zambia.  

 

Vastenactie 2020

VastenactieTijdens de 40-dagentijd wordt er in onze kerk actie gevoerd voor de vastenactie. De vastentijd (van Aswoensdag, 26 februari tot Pasen, 12 april) is een periode om tijd, geld en aandacht te delen met anderen die deze steun goed kunnen gebruiken. In Nederland vinden we het gewoon dat kinderen naar school gaan. Helaas krijgen jongeren in veel landen niet die kans. Dit jaar worden daarom tal van projecten ondersteund die mensen toegang bieden tot onderwijs onder het motto "Werken aan je toekomst". Het gaat meestal om jonge mensen die zo een vak kunnen leren of een eigen onderneming kunnen starten.  

Een pakket voor het starten van een groentewinkel kost 360 euro. Onze parochie streeft dit jaar naar een opbrengst van 2.520 euro. Dan kunnen 7 jongeren een goede opleiding volgen en een eigen bedrijfje beginnen.

 

Zangstuk "Micha"

Op zondag 19 januari 2020 is in de kerk van de parochie H.H. Martelaren van Gorcum in samenwerking met BWZ: `Micha, een zangstuk`, uitgevoerd. Het zangstuk bestaat uit 19 liederen, geschreven voor koor, piano en orgel. Het projectkoor `Micha` bestaat uit ongeveer 25 mannen en vrouwen. Het Bijbelboek Micha inspireerde componist/cantororganist Jos Martens (foto rechts) en theoloog/predikant Bart Vijfvinkel (foto links) tot het schrijven van een nieuw werk. Met indrukwekkende scheldkanonnades en scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend onrecht. De geschiedenis lijkt vastgelopen, recht is verdwenen uit het land, maar Micha verkondigt daartegenin het Woord van de Ene, de andere mogelijkheid: Jos Martens vertelt over de compositie

Ds. Vijfvinkel verzorgde de inleiding en uitlegJou is gezegd wat goed is

Niets, nee, niets anders

Dan recht te doen

En lief te hebben

En zo mens te zijn

Dan recht te doen

En met God te gaan

En zo mens te zijn  

 

Na de eerste uitvoering van “Micha - een zangstuk” was een veelgehoorde opmerking dat de woorden van Micha zo naadloos aansluiten bij de actualiteit. Tijdens het schrijven en de repetities met het projectkoor viel het Jos Martens en Bart Vijfvinkel ook op hoeveel zeggingskracht de woorden uit het oude profetenboekje Micha vandaag de dag nog hebben: …dat vreemde Woord uit een lang geleden samengesteld geschrift. De roep om menselijkheid, om een humane samenleving, om gerechtigheid, dwars tegen alles in.

Klik op de foto van het koor om een video van een lied te zien.

Projectkoor Micha 

 

Oudjaarsviering 2019Oudjaar 2019

Op 29 december werd de laatste viering van het jaar 2019 gehouden. Tijdens de viering werden wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar en konden er kaarsjes bij de kerstgroep gezet worden. Zo sluiten we het jaar goed af. Onze kerk staat nog steeds te koop. Dat kan voor 2020 natuurlijk tot grote veranderingen leiden. Na de viering was er ruim de gelegenheid om elkaar een goede jaarwisseling toe te wensen. En daar horen natuurlijk wel oliebollen bij!

 

Kerst 2019

Op 24 december, Kerstavond, worden er 2 vieringen gehouden, een gezinsviering en de viering van Kerstnacht. In de eerste viering zijn vooral kinderen, oud en jong, welkom. De kerk was vol en de dienst werd geleid door pastor Bruijns met een gelegenheidskoor, bestaande uit kinderen van alle leeftijden en leden van Marbosko.

De 2e viering werd geleid door pastor Schuurmans, in opnieuw een volle kerk. Met een speciale liturgie en zang van het voltallige Marboskokoor ontstond er prachtige en onvergetelijke viering! Zo laat de parochie zien nog steeds perfecte vieringen aan te kunnen bieden.

Waarschijnlijk hadden veel kerkgangers het gevoel dat dit wel eens de laatste viering van de Kerstnacht in ons kerkgebouw kon zijn geweest........ Volgend jaar horen we meer.

Kerstgroep

Adventsactie Solidaridad 2019

In de adventsweken en met kerst wordt actie gevoerd voor Solidaridad. Dit jaar stond de actie in het teken van Ethiopië en m.n. eerlijke kleding van katoenplant tot kledingrek. Wordt er op milieuvriendelijke manier geproduceerd? Krijgen alle werkers een eerlijk loon? Is er geen sprake van kinderarbeid? Met het 'Bottom-UP!'-project van Solidaridad wordt er in Ethiopië gewerkt aan duurzame, eerlijke en traceerbare kledingproductie. Onze parochie heeft extra collectes voor dit goede doel gehouden.

Kerstpakketten

Elk jaar verzorgt de parochie in samenwerking met de stichting Present een kerstpakkettenactie. Ook dit jaar zijn verschillende parochianen weer actief geweest om pakketten samen te stellen en te brengen naar mensen die in deze periode van het jaar wat extra aandacht goed kunnen gebruiken!Kerstpakketten 2019

 

 

 

 

 

 

 

Allerheiligen en Allerzielen

AllerzielenAllerzielen

Een warme viering waarmee de parochiegemeenschap bewijst een bijdrage van troost en bemoediging te leveren aan een maatschappelijke behoefte: Allerzielen. Voor de nabestaanden van nog maar pas overledenen, maar ook voor die naasten die we nog steeds en elke dag missen. Wij geloven in het leven "over de dood heen". In de overweging ging pastor Schuurmans hier met de nodige uitleg bij de 2 lezingen (uit de Openbaring en de Zaligsprekingen) dieper op in. Hij maakte daarbij gebruik van een kunstwerk van Marian Frederiks (zie foto).

Iedereen stak een kaars aan voor een dierbare overledene of nam na de viering een devotiekaars mee om deze op het graf of thuis te branden. Allerzielen kaarsen branden

 

 

 

 

 

Caritaszondag 2019 voor de Kledingbank

Caritaszondag 2019 KledingbankCaritaszondag 2019 KledingbankOp zondag 17 november stonden alle RK-parochies in de Zaanstreek stil bij wat we samen kunnen doen tegen armoede. Dit jaar stond de Kledingbank centraal. Deze is (helaas) nog net zo noodzakelijk als de Voedselbank. Er iseen 2e collecte worden gehouden voor dit goede doel. Maar het was ook mogelijk bij te dragen in de vorm van nieuw ondergoed of sokken (voor meisjes, jongens, dames en heren), want daar heeft de Kledingbank altijd vraag naar. Achter in de kerk stonden hier voor dozen klaar.

 

 

Parochiebijeenkomst: informatie kerkverkoop en hoe verderParochiebijeenkomst kerkverkoop

Op 29 september 2019 is er na de viering een vervolg gegeven aan de informatieverstrekking aan alle parochianen over de verkoop van het kerkgebouw en hoe we als gemeenschap bij elkaar willen blijven. Vele geïnteresseerden waren speciaal gekomen en bleven na de viering achter om te luisteren naar de uitleg van Marga Breed en pastor Matthé Bruijns.

De kandidaat-koper wil in de kerk een woon-zorg-omgeving creëren voor mensen met geheugen problemen zoals Alzheimer en Dementie. Dat is een waardige herbestemming van de kerk.

Er is echter nog geen getekende verkoopovereenkomst. Diverse ontbindende voorwaarden kunnen leiden tot uitstel of zelf afstel. Ook de procedures met de gemeente Zaanstad moeten nog worden doorlopen. Het ziet er nu naar uit dat we misschien nog een jaartje zouden kunnen bijeenkomen in het kerkgebouw.

Over de aard van de vieringen in de alternatieve ruimte (het 'BWZ-gebouwtje') loopt nog een discussie met het bisdom. De parochie mag er van het bisdom bijeenkomen; na een jaar volgt dan een evaluatie. Maar het gebouwtje is geen kerk, waardoor bijv. Eucharistievieringen niet voor de hand liggen. En het is ook niet de bedoeling er een kapel van te maken. Deze informatie is echter via-via tot ons gekomen. De parochieraad wil het bisdom vragen om opheldering en onderbouwing.

Diverse aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Soms was er een pasklaar antwoord, soms ook (nog) niet.

Kortom: wordt vervolgd!

Parochievergadering verkoop kerk