Nieuwe uitgiftebalie koffie drinken

NIEUWS

Hergebruik verwijderde banken

In de loop van de zomer zijn er achterin de kerk een aantal banken verwijderd en is er een mooie laminaatvloer aangelegd. Van een restant van het hout van de banken is nu een fraaie uitgiftebalie gemaakt. Dat past vanzelfsprekend goed in onze kerk en maakt het koffie drinken na de viering nog aantrekkelijker! Eerst wordt de balie nog afgelakt en de komende weken gaan we testen op welke plek de balie moet komen (hij staat gelukkig op wieltjes!) en hoe de rest van de ruimte zal worden ingericht. Het is tenslotte de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen na de viering nog even blijven napraten. Wordt dus vervolgd!

Ruimte voor koffie drinken na de vieringKoffie drinken na de viering

Diaconale zondag 12 november 2017

Eén van de werken van barmhartigheid is zorg voor vreemdelingen. In Zaanstad is daarvoor o.m. de stichting 'de Sluis' actief, met als doel statushouders helpen. Zaanstad voor vluchtelingen is een initiatief van gewone Zaankanters die zich belangeloos inzetten voor vluchtelingen nu statushouders in Zaanstad. Na de opening van de noodopvang in het Veldpark ontstond in oktober 2015 een steeds groter wordende groep vrijwilligers. Druppelsgewijs komen statushouders nu in Zaanstad te wonen. Soms hebben ze contacten, soms niemand. Vrijwilligers van de stichting proberen te helpen met spullen verzamelen en vooral ook met het vervoeren ervan. Een groep enthousiaste taalmaatjes geeft les in de Nederlandse taal. Veel statushouders krijgen les op een taalschool. Zij bereiden zich voor op het inburgeringsexamen. Met taalmaatjes kunnen ze gesprekken oefenen bijv. een afspraak maken bij de dokter, een sollicitatiegesprek, iemand feliciteren. Ook helpen maatjes met het lezen van kranten en brieven. Voorop staat de ontmoeting en het contact, en in een ontspannen en veilige omgeving Nederlands oefenen. Statushouders hebben vaak behoefte aan een gesprekje of aandacht. Veel sportactiviteiten zijn er georganiseerd. In ons waterrijke land wordt met de vluchtelingen gezwommen. Sport verbindt en voedt. De opbrengst van de collecte is voor dit belangrijke en mooie werk.

Sam's kledingactieInzameling kleding

 

Kledinginzameling

Ieder jaar, begin november, doet onze parochie mee aan de actie voor de kledinginzameling. Dat levert steeds een hele stapel vuilniszakken met kleding of textiel op. De vrijwilligers zitten klaar met koffie en een praatje zodat het ook nog gezellig is! De kleding komt goed terecht, het gaat naar Sam's kledingactie voor mensen in nood.

 

 

 

Ieder jaar een barbecue!

De barbecue moest even ontdaan worden van het stof dat zich door de jaren heen erop had verzameld. Want het is alweer een hele tijd geleden dat er een barbecue werd gehouden door onze kerk. Op 9 september, Monumentendag, kon een grote groep parochianen hiervan genieten. Ook alle vrijwilligers waren met nadruk uitgenodigd om hen te bedanken voor het werk dat zij verrichten. De barbecue was echter niet het enige evenement van die dag. Onze kerk was ook onderdeel van de Open Monumentendag. Er waren inderdaad bezoekers gekomen om eens rond te kijken in zo'n gebouw waar je, afgezien van de zon- en feestdagen, altijd voor een dichte deur staat. De kennismaking werd zeker gewaardeerd.  

Achter de schermen is hard gewerkt aan de voorbereiding van de barbecue, zodat iedereen op zijn en haar wenken bediend kon worden. Het weer liet zich de voorgaande dagen en zelfs de ochtend van de barbecue van zijn slechtste kant zien, maar in de middag kwam de zon weer tevoorschijn. Het was dan wel niet warm, maar het was in ieder geval droog. Het eten was voortreffelijk, daar was iedereen het over eens. Ook de stemming was uitstekend. Nu kon eindelijk eens de nieuw verkregen ruimte achterin de kerk gebruikt worden.  Alle vrijwilligers die zoveel tijd en moeite hebben gedaan om deze dag tot een feest te maken, hartelijk dank!  

Het ligt in de bedoeling voortaan ieder jaar weer een barbecue te organiseren. Goed plan!  

Tekst en foto's: Mirjam Rem-Zuckerholz  

 BarbecueBarbecue

Huwelijk

Huwelijk

Het gebeurt niet vaak meer tegenwoordig, maar gelukkig nog steeds, mensen die hun levensverbintenis ook voor de kerk willen sluiten en Gods zegen over hun relatie vragen. Op vrijdag 18 augustus om 13.30 uur dienden Marco Dijkstra en Suzanne Arends elkaar het sacrament van het huwelijk toe in onze kerk. Hun beide kinderen Alicia en Kiana waren daarbij ook ‘getuigen’. Pastor Ko Schuurmans en diaken Stan Baars waren de kerkelijke getuigen en het koor Marbosko zong. Suzanne en Marco van harte gefeliciteerd, heel veel zegen voor de toekomst.

 

Kerkschoonmaak

De werkzaamheden voor het verwijderen van de kerkbanken (zie hieronder), deden veel stof opwaaien. Dat moest voor de volgende viering natuurlijk weer weggewerkt worden! Toch had één van de nijvere parochianen nog even tijd een filmpje te maken.

 

Verwijderen kerkbanken en maken nieuwe ontmoetingsruimte

In juni en juli is er weer hard gewerkt in de kerk. Lees hier wat er in de kerk is veranderd (en waarom) en bekijk het fotoverslag!

 

Jaardag Martelaren 2017 Hofkerk interieur Amsterdam

Rondvaart AmsterdamOp een zondag in juli 2016 ging pastoor Van Teijlingen voor in een viering in onze kerk. Hij vertelde toen o.m. dat in 2017 het 150 jaar geleden was dat de martelaren heilig zijn verklaard en dat we daar als parochie wat aan zouden moeten doen. Dat idee is als voorstel ingebracht. Zondag de 16e juli is de hint van vorig jaar omgezet in een daad: vrijwel de complete groep parochianen is per bus naar de Hofkerk in Amsterdam (ook onder bescherming van de Martelaren) getrokken. Daar hebben we samen gevierd met de parochianen aldaar, waarbij de viering door onze liturgiegroep was voorbereid en ons koor ook zong. Samen met de pastores Schuurmans en Bruijns en Van Loon als voorgangers werd het een prachtige viering. Daarna kon de interessante en originele tentoonstelling over de martelaren in de kerk bekeken worden. In de fraaie ontmoetingsruimte van de kerk hebben we heerlijk geluncht. Daarna een leuke bustocht door Amsterdam, een rondvaart door de grachten (met gezang van de bekende Amsterdamse liederen) en daarna, met nog een kleine bustocht weer huiswaarts. Kortom een prachtige dag om in de annalen bij te schrijven. En wellicht de start van een traditie........

 

 

 

Kerkenpad/dagje uit 2017

Stiftskerk Weerselo

Soms kom je op plekken waar je graag nog eens terug wil komen. Zo ook met ons 'dagje uit' naar Twente in het kader van Kerkenpad 2017. Wat een prachtig stukje Nederland en wat een moois dat er te zien is. Dat het weer niet erg meewerkt, is jammer, maar gelukkig hebben we het overgrote deel van de dag een dak boven het hoofd, is het niet in de bus, dan wel in een kerk of aan de koffie. Wat hebben we zoal gedaan: Sint Plechelmus

 

 

 

Vastenactie San Salvador

Tijdens de vastenperiode is er actie gevoerd voor 'eilanden van hoop' in San Salvador. Via de bankrekening is t/m 15 mei 1.270 euro binnengekomen. Daarnaast, via 2e collectes in de kerk, de verkoop van koffie met wat lekkers erbij, de verkoop van violen en de vastenmaaltijd 1.333 euro. Dat maakt de tussenstand per 15 mei dus 2.603 euro. Hartelijk dank!

 

Palmpasen

Palmpasen

Op zondag 9 april was het Palmpasen. Dat levert altijd een bijzondere viering op met veel kinderen. En natuurlijk de prachtig versierde Palmpasenstokken met de rondgang door de kerk. Klik hier voor het filmpje. Ook na de viering is het altijd gezellig. Voor iedereen wat lekkers (tegen een kleine betaling voor het goede doel van de vastenactie, San Salvador) en voor sommigen zelfs een Palmpasenstok of een zelfgemaakt schaapje....

PalmpasenPalmpasenPalmpasenPalmpasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastentijd

In de periode van de vastentijd (van Aswoensdag tot Pasen) wordt er op het liturgisch centrum een 'woestijn' opgebouwd. Elke week verschijnt er een object dat gerelateerd is aan de lezing van die dag. Op Aswoensdag is gestart met een lege woestijn. Daarna kwam er een urn met as bij en op zondag 12 maart de 'berg', verwijzend naar de Evangelielezing over de ontmoeting op de berg. Op 19 maart gingen de lezingen over water uit de rots en een ontmoeting bij de bron van Jacob, gesymboliseerd door de kruik met water. Op 26 maart was het lichtje aan de beurt. Op 2 april gingen de lezingen over opstanding uit de dood; de roos van Jericho in de handen verbeeldt dat. Op Palmpasen kwam de weg met de palmtakjes erbij. De afbeeldingen voor Witte donderdag en Goede vrijdag spreken voor zich.

Vastentijd 2017, lege woestijn

Collage vastentijd 2017

 

Winter

Zo af en toe is het winter in Nederland. En als de kerk zich dan zo fraai met sneeuw tooit, moeten er natuurlijk snel een aantal foto's gemaakt worden.....

Kerk in de sneeuwKerk in de sneeuw

Kerkbalans

In januari heeft u een brief in ontvangen van de parochie met de vraag onze parochie financieel  te steunen. De parochie heeft uw financiële steun hard nodig voor het betalen van de rekeningen voor o.a. gas, water en elektra; de kaarsen; uw parochieblad en het onderhouden van het kerkgebouw.

Stuur het toezeggingsformulier met uw antwoord terug naar de parochie en/of stort meteen uw bijdrage op het rekeningnummer van onze parochie NL95INGB 0000 4239 46 o.v.v. kerkbalans.  Heeft u uw antwoord al gegeven, dank u wel!  

Steun uw parochie 

Geef aan Kerkbalans

Geeft voor een kerk in balans  

 

Kerkbalans 2017