NIEUWS

Ieder jaar een barbecue!

De barbecue moest even ontdaan worden van het stof dat zich door de jaren heen erop had verzameld. Want het is alweer een hele tijd geleden dat er een barbecue werd gehouden door onze kerk. Op 9 september, Monumentendag, kon een grote groep parochianen hiervan genieten. Ook alle vrijwilligers waren met nadruk uitgenodigd om hen te bedanken voor het werk dat zij verrichten. De barbecue was echter niet het enige evenement van die dag. Onze kerk was ook onderdeel van de Open Monumentendag. Er waren inderdaad bezoekers gekomen om eens rond te kijken in zo'n gebouw waar je, afgezien van de zon- en feestdagen, altijd voor een dichte deur staat. De kennismaking werd zeker gewaardeerd.  

Achter de schermen is hard gewerkt aan de voorbereiding van de barbecue, zodat iedereen op zijn en haar wenken bediend kon worden. Het weer liet zich de voorgaande dagen en zelfs de ochtend van de barbecue van zijn slechtste kant zien, maar in de middag kwam de zon weer tevoorschijn. Het was dan wel niet warm, maar het was in ieder geval droog. Het eten was voortreffelijk, daar was iedereen het over eens. Ook de stemming was uitstekend. Nu kon eindelijk eens de nieuw verkregen ruimte achterin de kerk gebruikt worden.  Alle vrijwilligers die zoveel tijd en moeite hebben gedaan om deze dag tot een feest te maken, hartelijk dank!  

Het ligt in de bedoeling voortaan ieder jaar weer een barbecue te organiseren. Goed plan!  

Tekst en foto's: Mirjam Rem-Zuckerholz  

 BarbecueBarbecue

Huwelijk

Huwelijk

Het gebeurt niet vaak meer tegenwoordig, maar gelukkig nog steeds, mensen die hun levensverbintenis ook voor de kerk willen sluiten en Gods zegen over hun relatie vragen. Op vrijdag 18 augustus om 13.30 uur dienden Marco Dijkstra en Suzanne Arends elkaar het sacrament van het huwelijk toe in onze kerk. Hun beide kinderen Alicia en Kiana waren daarbij ook ‘getuigen’. Pastor Ko Schuurmans en diaken Stan Baars waren de kerkelijke getuigen en het koor Marbosko zong. Suzanne en Marco van harte gefeliciteerd, heel veel zegen voor de toekomst.

 

Kerkschoonmaak

De werkzaamheden voor het verwijderen van de kerkbanken (zie hieronder), deden veel stof opwaaien. Dat moest voor de volgende viering natuurlijk weer weggewerkt worden! Toch had één van de nijvere parochianen nog even tijd een filmpje te maken.

 

Verwijderen kerkbanken en maken nieuwe ontmoetingsruimte

In juni en juli is er weer hard gewerkt in de kerk. Lees hier wat er in de kerk is veranderd (en waarom) en bekijk het fotoverslag!

 

Jaardag Martelaren 2017 Hofkerk interieur Amsterdam

Rondvaart AmsterdamOp een zondag in juli 2016 ging pastoor Van Teijlingen voor in een viering in onze kerk. Hij vertelde toen o.m. dat in 2017 het 150 jaar geleden was dat de martelaren heilig zijn verklaard en dat we daar als parochie wat aan zouden moeten doen. Dat idee is als voorstel ingebracht. Zondag de 16e juli is de hint van vorig jaar omgezet in een daad: vrijwel de complete groep parochianen is per bus naar de Hofkerk in Amsterdam (ook onder bescherming van de Martelaren) getrokken. Daar hebben we samen gevierd met de parochianen aldaar, waarbij de viering door onze liturgiegroep was voorbereid en ons koor ook zong. Samen met de pastores Schuurmans en Bruijns en Van Loon als voorgangers werd het een prachtige viering. Daarna kon de interessante en originele tentoonstelling over de martelaren in de kerk bekeken worden. In de fraaie ontmoetingsruimte van de kerk hebben we heerlijk geluncht. Daarna een leuke bustocht door Amsterdam, een rondvaart door de grachten (met gezang van de bekende Amsterdamse liederen) en daarna, met nog een kleine bustocht weer huiswaarts. Kortom een prachtige dag om in de annalen bij te schrijven. En wellicht de start van een traditie........

 

 

 

Kerkenpad/dagje uit 2017

Stiftskerk Weerselo

Soms kom je op plekken waar je graag nog eens terug wil komen. Zo ook met ons 'dagje uit' naar Twente in het kader van Kerkenpad 2017. Wat een prachtig stukje Nederland en wat een moois dat er te zien is. Dat het weer niet erg meewerkt, is jammer, maar gelukkig hebben we het overgrote deel van de dag een dak boven het hoofd, is het niet in de bus, dan wel in een kerk of aan de koffie. Wat hebben we zoal gedaan: Sint Plechelmus

 

 

 

Vastenactie San Salvador

Tijdens de vastenperiode is er actie gevoerd voor 'eilanden van hoop' in San Salvador. Via de bankrekening is t/m 15 mei 1.270 euro binnengekomen. Daarnaast, via 2e collectes in de kerk, de verkoop van koffie met wat lekkers erbij, de verkoop van violen en de vastenmaaltijd 1.333 euro. Dat maakt de tussenstand per 15 mei dus 2.603 euro. Hartelijk dank!

 

Palmpasen

Palmpasen

Op zondag 9 april was het Palmpasen. Dat levert altijd een bijzondere viering op met veel kinderen. En natuurlijk de prachtig versierde Palmpasenstokken met de rondgang door de kerk. Klik hier voor het filmpje. Ook na de viering is het altijd gezellig. Voor iedereen wat lekkers (tegen een kleine betaling voor het goede doel van de vastenactie, San Salvador) en voor sommigen zelfs een Palmpasenstok of een zelfgemaakt schaapje....

PalmpasenPalmpasenPalmpasenPalmpasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastentijd

In de periode van de vastentijd (van Aswoensdag tot Pasen) wordt er op het liturgisch centrum een 'woestijn' opgebouwd. Elke week verschijnt er een object dat gerelateerd is aan de lezing van die dag. Op Aswoensdag is gestart met een lege woestijn. Daarna kwam er een urn met as bij en op zondag 12 maart de 'berg', verwijzend naar de Evangelielezing over de ontmoeting op de berg. Op 19 maart gingen de lezingen over water uit de rots en een ontmoeting bij de bron van Jacob, gesymboliseerd door de kruik met water. Op 26 maart was het lichtje aan de beurt. Op 2 april gingen de lezingen over opstanding uit de dood; de roos van Jericho in de handen verbeeldt dat. Op Palmpasen kwam de weg met de palmtakjes erbij. De afbeeldingen voor Witte donderdag en Goede vrijdag spreken voor zich.

Vastentijd 2017, lege woestijn

Collage vastentijd 2017

 

Winter

Zo af en toe is het winter in Nederland. En als de kerk zich dan zo fraai met sneeuw tooit, moeten er natuurlijk snel een aantal foto's gemaakt worden.....

Kerk in de sneeuwKerk in de sneeuw

Kerkbalans

In januari heeft u een brief in ontvangen van de parochie met de vraag onze parochie financieel  te steunen. De parochie heeft uw financiële steun hard nodig voor het betalen van de rekeningen voor o.a. gas, water en elektra; de kaarsen; uw parochieblad en het onderhouden van het kerkgebouw.

Stuur het toezeggingsformulier met uw antwoord terug naar de parochie en/of stort meteen uw bijdrage op het rekeningnummer van onze parochie NL95INGB 0000 4239 46 o.v.v. kerkbalans   Heeft u uw antwoord al gegeven, dank u wel!  

Steun uw parochie 

Geef aan Kerkbalans

Geeft voor een kerk in balans  

 

Kerkbalans 2017Rome Paus

 

Rome Bedevaart Rome november 2016 

 

In het jaar van de barmhartigheid was er een Nederlandse week georganiseerd in Rome. Vanuit alle bisdommen in Nederland trokken er mensen op naar Italië, ook uit het bisdom Haarlem-Amsterdam. Lees hier het verslag over deze bedevaart naar Rome van 14-19 november 2016.

 

 

 

 

 

 

Willem Brehm

Willem Brehm en Matthé Bruins

Willem Brehm is, na 35 jaar als koster te hebben gewerkt, een bekend gezicht geworden bij de H.H. Martelaren van Gorcum. Maar nu wil hij dan toch zijn kosterschap beëindigen. Voor Willem moet de 6e november een feestelijke dag zijn geweest, ondanks zijn vertrek. Samen met zijn twee zusters en zwager zat hij prominent in de voorste bank. Willem mocht voor de gelegenheid enkele liederen uitkiezen die tijdens de viering gezongen zouden worden. Pastor Matthé Bruijns ging voor en stond uitvoerig stil bij het afscheid van Willem. Ook berekende Matthé hoe vaak Willem in al die jaren op zondag “aan het kosteren” moet zijn geweest. Hij memoreerde daarbij aan de tijd dat het koster zijn een betaalde baan was en hoe zwaar dat was. Gelukkig hoefde Willem díe tijd niet mee te maken. Bij een feestelijke aangelegenheid horen cadeaus, en die kreeg Willem; een wierookvat, een grote kaars en een ingelijste en kunstig gemaakte oorkonde. Wij kennen  nu eenmaal Willems voorkeur voor religieuze attributen. Dit gedeelte van de viering werd gevolgd door een hartelijk en welgemeend “Lang zal hij leven” en “Hij leve hoog”. Na de viering moest Willem nog heel wat handjes schudden en gelukwensen in ontvangst nemen. De koffie na de viering werd deze dag vergezeld van een feestelijke traktatie.  

 

 

 

Wij verwachten Willem nog vaak te zullen zien bij de vieringen in onze kerk en natuurlijk, niet te vergeten, als deelnemer aan het jaarlijkse Kerkenpad. Zijn taken worden nu geheel overgenomen door mede-koster Loek Zonneveld.  

Wij wensen Willem Brehm het allerbeste en danken hem voor de lange tijd waarin hij zijn taken  als koster van onze kerk naar behoren heeft uitgevoerd.  

 

Tekst: Mirjam Rem-Zuckerholz

Foto: Piet Boon

 

 

Diaconale zondag, 13 november 2016 

 

DSG de Sluis

Eén van de werken van barmhartigheid is zorg voor de gevangenen. Door een samenwerking van diverse kerkgenootschappen uit Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek is in het afgelopen jaar de Diaconale Stichting Gevangenenzorg 'De Sluis' tot stand gekomen. Via De Sluis kunnen vrijwilligers uit de kerken zich inzetten voor gedetineerden en hun families. De Sluis werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Binnen in het Justitieel Complex Zaanstad ondersteunen de vrijwilligers de erediensten en gespreksgroepen. De diaconaal pastor van De Sluis is in de gevangenis aanwezig voor het verlenen van pastoraat en diaconaat. Ook zal De Sluis vanaf januari met hulp van vele vrijwilligers in de gevangenis ouder-kind activiteiten aanbieden, waarbij kinderen samen met hun ouder in de gevangenis een leuke middag kunnen hebben. Vanaf december start De Sluis met de bibliotheek in de gevangenis, zodat gedetineerden tijdens het uitzoeken van boeken een gesprekje met vrijwilligers kunnen aangaan. Ook buiten de gevangenis is De Sluis actief in het ondersteunen en toerusten van kerken die ex-gedetineerden willen opvangen. De Sluis biedt trainingen en begeleiding aan en helpt ex-gevangenen om een kerk te vinden die bij hen past. Daarnaast wil De Sluis kerken ondersteunen in het bieden van diaconale hulp aan gezinnen van gedetineerden. Het geld dat wij inzamelen, zal gebruikt worden voor het project Diaconale Steun bij Detentie. Onderdeel van dit project is het opstarten van de ouder-kind activiteiten, en diverse cursussen voor gevangenen, en het opbouwen van een goed nazorg netwerk.

 

 

Opruimen en schoonmaken

 

OpruimenOp vrijdag 28 oktober was het druk in de kerk, maar dit keer niet voor een speciale viering. Er was een groep van elf mensen druk bezig met poetsen, maar ook met opruimen van allerlei spullen die al jaren niet meer gebruikt werden. De een was bezig in de kerk, de ander in de sacristie, de volgende in de kelder en weer anderen op het secretariaat. Intussen werd koffie gezet in de ontmoetingsruimte. Deze dag was het vervolg op een eerdere dag waarop de kerk schoongemaakt. Maar vandaag ging het voornamelijk om opruimen. In de sacristie lagen allerlei oude mapjes met liederen, die werden bekeken en na overleg weggegooid. Ze worden niet meer gebruikt. Dat betekende vijf keer heen en weer lopen van de sacristie naar het secretariaat met die mapjes, zoveel waren het er. Andere spullen waren te mooi om weg te gooien, zoals kruisjes die bijvoorbeeld bij de Eerste Heilige Communie aan de kinderen werden gegeven. De boekenkast werd grondig bekeken en flink uitgedund. Na een uur hard werken, was er koffie of thee met taart. Even gezellig kletsen over het werk van vandaag, of gewoon over andere dingen. En even een fotootje nemen voor het archief, en daarna weer hard aan de bak. Daarna bleek dat er nog een dag ingepland moet worden om de klus af te maken. Nu houden we nu lege planken en lades in kasten over. Wat zullen we daar nu weer eens in stoppen?