NIEUWS 

Allerheiligen en Allerzielen

AllerzielenAllerzielen

Een warme viering waarmee de parochiegemeenschap bewijst een bijdrage van troost en bemoediging te leveren aan een maatschappelijke behoefte: Allerzielen. Voor de nabestaanden van nog maar pas overledenen, maar ook voor die naasten die we nog steeds en elke dag missen. Wij geloven in het leven "over de dood heen". In de overweging ging pastor Schuurmans hier met de nodige uitleg bij de 2 lezingen (uit de Openbaring en de Zaligsprekingen) dieper op in. Hij maakte daarbij gebruik van een kunstwerk van Marian Frederiks (zie foto).

Iedereen stak een kaars aan voor een dierbare overledene of nam na de viering een devotiekaars mee om deze op het graf of thuis te branden. Allerzielen kaarsen branden

 

 

 

 

 

Caritaszondag 2019 voor de Kledingbank

Caritaszondag 2019 KledingbankCaritaszondag 2019 KledingbankOp zondag 17 november stonden alle RK-parochies in de Zaanstreek stil bij wat we samen kunnen doen tegen armoede. Dit jaar stond de Kledingbank centraal. Deze is (helaas) nog net zo noodzakelijk als de Voedselbank. Er iseen 2e collecte worden gehouden voor dit goede doel. Maar het was ook mogelijk bij te dragen in de vorm van nieuw ondergoed of sokken (voor meisjes, jongens, dames en heren), want daar heeft de Kledingbank altijd vraag naar. Achter in de kerk stonden hier voor dozen klaar.

 

 

Parochiebijeenkomst: informatie kerkverkoop en hoe verderParochiebijeenkomst kerkverkoop

Op 29 september 2019 is er na de viering een vervolg gegeven aan de informatieverstrekking aan alle parochianen over de verkoop van het kerkgebouw en hoe we als gemeenschap bij elkaar willen blijven. Vele geïnteresseerden waren speciaal gekomen en bleven na de viering achter om te luisteren naar de uitleg van Marga Breed en pastor Matthé Bruijns.

De kandidaat-koper wil in de kerk een woon-zorg-omgeving creëren voor mensen met geheugen problemen zoals Alzheimer en Dementie. Dat is een waardige herbestemming van de kerk.

Er is echter nog geen getekende verkoopovereenkomst. Diverse ontbindende voorwaarden kunnen leiden tot uitstel of zelf afstel. Ook de procedures met de gemeente Zaanstad moeten nog worden doorlopen. Het ziet er nu naar uit dat we misschien nog een jaartje zouden kunnen bijeenkomen in het kerkgebouw.

Over de aard van de vieringen in de alternatieve ruimte (het 'BWZ-gebouwtje') loopt nog een discussie met het bisdom. De parochie mag er van het bisdom bijeenkomen; na een jaar volgt dan een evaluatie. Maar het gebouwtje is geen kerk, waardoor bijv. Eucharistievieringen niet voor de hand liggen. En het is ook niet de bedoeling er een kapel van te maken. Deze informatie is echter via-via tot ons gekomen. De parochieraad wil het bisdom vragen om opheldering en onderbouwing.

Diverse aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Soms was er een pasklaar antwoord, soms ook (nog) niet.

Kortom: wordt vervolgd!

Parochievergadering verkoop kerk

 

 

Doopsel, Vorming en Eerste Heilige Communie

Tijdens de viering van 28 juli 2019 is mevr. Saphida Singh-Kurban in de gemeenschap van de Katholieke kerk opgenomen. Zij ontving in het bijzijn van haar dierbaren het Doopsel, de Vorming en de eerste Heilige Communie. Haar zoon goot water in het bekken en na de toediening van het Doopsel ontving zij een doopkaars en een doopkleed. Voor de Vorming ontving zij het zegel van de Heilige Geest; daarna mocht zij ook deelnemen aan de Eucharistie. De sacramenten werden haar toegediend door pastor N. Kerssens.

VolwassenendoopVolwassenendoopEHC volwassene

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenpad, de 20e editiekoffie met gebak

Ooit bescheiden begonnen in 1999, maar nu een jaarlijkse traditie waar menigeen naar uitkijkt: kerkenpad! Het pad van de editie van 2019 leidde de eerste groep (van 20 juni, een prachtige dag) via een korte busrit naar IJsselstein en Vianen. In IJsselstein werd de groep met koffie en gebak gastvrij ontvangen in 'het kruispunt' van de protestantse gemeente. Daarna brachten we een bezoek aan de Nicolaaskerk met een bijzonder praalgraf. Vervolgens, na een korte wandeling, een bezoek aan de RK Nicolaasbasiliek. In deze kerk is veel pracht en praal te bewonderen! De lunch in het kruispunt smaakte ons prima, waarna de groep met de bus naar Vianen reed. We bezochten de Maria ten hemelopnemingkerk (met ook een praalgraf) en in die kerk werd na de rondleiding gevierd. Dan een uurtje om Vianen zelf te verkennen om tenslotte natuurlijk naar een restaurant in de buurt te gaan voor het buffetdiner met voor elke smaak meer dan voldoende, incl. een kort (kunstmatig) onweer! Een mooie en leerzame dag met dank aan de pastores Bruijns en Schuurmans!

Lees en zie in dit verslag meer.

IJsselsteinIJsselstein NicolaasbasiliekVianen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opruimdag

Opruimdag

OpruimdagHet grote opruimen is begonnen. In de kerk is daar nog weinig van te zien maar er is al veel rommel afgevoerd. We begonnen met 2 verkennende opruimochtenden waarin we met een klein ploegje in de kelder en op de zolder van de sacristie gesorteerd en opgeruimd hebben. Op vrijdag 14 juni werd het groter aangepakt. Een grote groep opruimers stond om 9 uur klaar in de Ontmoetingsruimte. Voor we beginnen, worden mondkapjes uitgedeeld, 70 jaar stof wordt getrotseerd en daar kan je maar beter rekening mee houden. Matthé heeft een aanhanger mee die in de Boschjesstraat in positie wordt gemanoeuvreerd. De groep splitst zich in 2-en, één voor de zolder boven de sacristie en één voor de zolder van het secretariaat. Al gauw komen planken en zakken vol oude spullen naar beneden, samen met wolken stof.  

Pas op – zwaar, pas op – lang, pas op – spijkers!  

In de sacristie worden via het luik en een brede plank de spullen neer gelaten, bij het secretariaat gaat alles via een vlizotrap naar beneden. Buiten gaat Louis met een cirkelzaag de lange planken te lijf, zodat ze in de aanhanger kunnen. Tijdens de koffie is het erg gezellig en gaat de goed gevulde koektrommel 2 keer rond. De Ontmoetingsruimte wordt sorteerstation.Werkdag opruimen Stapels voor de kringloop, elektronica, plastic, papier en ‘weten we nog niet’. Hout en stenen gaan meteen door naar buiten. Af en toe is er aandacht voor een bijzonder stuk, een kleine draagbaar voor een beeld, een oude lezenaar, een telmachine, bijzondere kerst tafereeltjes, ik wist van het bestaan niet af.  Anneke en Yvonne zorgen samen voor een eenvoudige maar heerlijke lunch. Matthé vertrekt daarna met een volle auto met aanhanger richting de stort. Het gesorteerde afval wordt ingeladen in beschikbare auto’s, voor afvoer naar containers. Bij ’t Goed zijn ze erg blij met de oude lampen en lege ringbanden, de sportclub krijgt het papieren afval. Tenslotte gaat het luik dicht, de vlizotrap omhoog, de mondkapjes in de afvalbak en bromt de stofzuiger. We zijn nog lang niet klaar, dat is wel duidelijk, maar wát gezellig is samen opruimen!  

Marga Breed

 

Mgr. Van Burgsteden met Pinksterkazuifel

Herbestemming kazuifels

Pinksterkazuifels

Op één van de zolders waren ook veel kazuifels aanwezig. Deze worden in onze parochie niet meer gebruikt. Een aantal daarvan hebben al een goede herbestemming gevonden. Zo zijn er een tweetal tijdens het feest van Pinksteren gebruikt door Mgr. Van Burgsteden, zie foto's.

Het is fijn om te zien dat deze alvast een goede herbestemming hebben gekregen. Ook een aantal andere kazuifels worden elders weer benut.

 

 

 

 

 

 

 

Vastenactie 2019

Zalia met zware jerrycans

De Vastenactie was dit jaar voor projecten voor schoon water in verschillende landen. De opbrengsten waren:

Zo is er in totaal 1.934 euro voor het goede doel ingezameld. Hartelijk dank!


Pasen 2019

Zoektocht naar nieuw leven… Gevonden? Gevonden!
Paaskaars 2019
De vieringen rond Pasen, altijd bijzonder. En vooral natuurlijk de paaswake. Het is mooi om van donker naar licht te gaan. Door de medewerking van ons koor is het weer een prachtige viering geworden. Maar ook dankzij de mensen op de achtergrond, zoals degenen die het liturgieboekje hebben verzorgd, of de schoonmaak van de kerk, of de bloemen, enzovoorts. Deze keer mocht ik de viering gewoon vanuit de banken meemaken. Meestal ben ik lector, maar met krukken ging dat wat moeilijk… Gelukkig werd ik door zeer goede lectors vervangen. Ook een goed woordje trouwens voor de koster die zichzelf sinds een tijdje ervaren mag noemen, aangezien hij nu regelmatig kostert!
In deze viering werd, zoals elk jaar, de paaskaars gezalfd. Er wordt hiervoor altijd een groep mensen gezocht die vrijwilligerswerk voor de kerk doet, en deze keer was de Parochieraad aan de beurt. Het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat we Pasen in deze kerk vieren, en het lokale bestuur heeft er keihard aan gewerkt om de gemeenschap bij elkaar te houden. Maar we zijn nog niet klaar, want we hebben nog heel veel werk te verrichten om alles omtrent de verkoop te regelen (samen met andere vrijwilligers!). Daarom mochten de aanwezige Parochieraadsleden Aad, Ineke, Ineke, Marga en Mia deze keer de paaskaars zalven. Hierna werd het licht van Pasen rondgedeeld en volgden de gebeden, de lezingen en de verkondiging. Pastor Ko Schuurmans begon over een ernstig zieke vrouw, en ging op de één of andere manier perfect over naar de pas gemaakte foto van het zwarte gat in de ruimte die uiteraard in het nieuws kwam. En naadloos ging hij over naar de wederopstanding van Jezus. Echt een mooie verkondiging! Meestal gaan mijn gedachten tijdens een verkondiging wel heel even (stiekem) ergens anders naartoe, maar deze keer bleef ik pastor Ko Schuurmans volgen in zijn verhaal. Misschien dacht ik (net als vele anderen, lijkt mij) even aan mezelf: Na de operatie weer als een kievit kunnen lopen.

Ineke Boon

 

Kruisweg en kruishulde

Kruisweg en kruishulde

Op Goede vrijdag was er een meditatieve viering in onze kerk waarin de 14 staties van de kruisweg een centrale plaats innamen. Onze kenmerkende en sobere staties waren daartoe prominent rond het kruis op het liturgisch centrum geplaatst. We stonden stil bij elke statie via een korte overweging. Een sobere maar waardige viering in de Goede week!

Ook konden de aanwezigen daarna hulde aan het kruis brengen door de meegebrachte bloemen er bij te leggen. Deze bloemen zullen in de Paasvieringen weer terug komen in de versieringen op het liturgisch centrum.

 

 

PalmpasenPalmpasen Palmpasen

Altijd een gezellige viering met veel kinderen: Palmpasen. Een processie met de kinderen en hun stokken voor Palmpasen en daarna natuurlijk iemand die heel blij is met de aandacht en het lekkers op de mooi versierde Palmpasenstok!Palmpasen

 

 

 

 

 

 

  Vastenmaaltijd en meditatieve viering 12 april 2019

Meditatieve vieringVastenmaaltijd

Een mooie traditie: de vastenmaaltijd (waarvan de opbrengst is bestemd voor het goede doel: diverse schoon water projecten in verschillende landen) en aansluitend een meditatieve viering. De ontmoetingsruimte zat weer bomvol parochianen die het zich goed lieten smaken.
De viering daarna werd in het secretariaat gehouden: de verwarming in de kerk liet het helaas afweten en het was toch wel frisjes! Maar met wat improvisatie werd het toch een mooie en warme viering rond de verlamde man die door zijn vrienden bij Jezus werd gebracht. Daarbij kwamen in de bezinning vragen aan de orde die tot nadenken stemden.

Doop Joris de Lange

Doop Joris Bram Johannes de Lange

Tijdens de viering van 7 april werd Joris Bram Johannes de Lange door pastor Bruijns gedoopt. Vele vrienden, familieleden en kennissen waren daarvoor naar de kerk gekomen. En na de doop werd het dooplied gezongen:
Lang ben je warm gedragen diep in de moederschoot,
tot leven geroepen, ver weg van alle dood,
gekomen van zo hoge en zo van dichtbij
ben jij uit licht geboren. Mijn God wat zijn we blij!

Foto: Maarten Stoltenberg

 

Informatie kerkverkoop

Informatie kerkverkoop 17-mrt-2019

Op 17 maart is er na de viering een vervolg gegeven aan de informatieverstrekking aan betrokken parochianen over de verkoop van het kerkgebouw. Daarvoor waren medewerkers van makelaar Brantjes (die de opdracht tot verkoop heeft gekregen) aanwezig. Zij lieten in hun presentatie o.m. de verkoopbrochure zien en een mooi filmpje van het kerkgebouw (gemaakt met een 'drone'). Het gebouw blijft gedurende 2 maanden (tot 20 mei) te koop staan. Gegadigden kunnen hun belangstelling via een inschrijving bij de notaris kenbaar maken. Uit de inschrijvingen wordt vervolgens door het parochiebestuur en het bisdom de beste kandidaat gekozen. Dit hoeft niet alleen op financiële gronden te zijn, maar tevens o.b.v. de plannen met het gebouw. Het gebouw is ons immers dierbaar en bovendien een gemeentelijk monument. Na de selectie volgen vervolggesprekken over de oplevering e.d.Marga Breed en pastor Bruijns

De makelaar verwacht voldoende reële belangstelling, zodanig dat het ook binnen enkele maanden daadwerkelijk tot verkoop zal komen. Toren kerkgebouw

Maar we willen als gemeenschap bij elkaar blijven en de parochie blijft voortbestaan, ook al is het kerkgebouw verkocht. Daarover vertelden Marga Breed en pastor Bruijns. In de zoektocht naar alternatieve locaties zijn verschillende opties bekeken. Maar om verschillende redenen vielen die ook weer af. Toch bleef er één geschikte over: het BWZ-gebouw vlakbij. Het is de vroegere kleuterschool ´Marcellino´aan de Pinkstraat. Ooit werd door onze voormalige pastoor Kat in 1960 daarvoor de eerste steen gelegd, waarvan een gedenksteen nog getuigt (met een mooi en toepasselijk Bijbelcitaat naar Psalm 17). 

BWZ gebouw Pinkstraat

Ook van dit gebouw werden filmpjes en foto's getoond. Het gebouw is qua grootte, faciliteiten en inrichting prima geschikt voor zondagse vieringen en andere doordeweekse activiteiten. Hiervoor kan de parochie gedurende enkele dagdelen per week ruimten in het gebouw huren. Voor vieringen op Hoogfeesten (zoals Pasen en Kerstmis) en uitvaarten zullen we wel moeten uitwijken naar een ander kerkgebouw. En van de vele, grotere liturgische voorwerpen in onze kerk zullen we afstand moeten doen.

Tijdens de bijeenkomst beantwoordden de makelaar en de pastor vele vragen, maar de meeste parochianen waren met pijn in het hart toch wel overtuigd van de noodzaak om het gebouw te verkopen. Vastenactie 2019

 

Vastenactie 2019

De vastenactie van dit jaar gaat over projecten voor schoon water in een aantal landen waar dat niet zo vanzelfsprekend als in Nederland is. In de kerk is een informatienis ingericht waar men precies kan zien en lezen waar dit over gaat. Tijdens elke viering in de vastentijd wordt er een extra collecte gehouden, koffie met iets lekkers verkocht en er zijn ook nog verschillende andere activiteiten om weer tot een mooie opbrengst te komen.

 

 

Aswoensdag 2019Askruisje halen

 

Het begin van de vastentijd wordt gemarkeerd door Aswoensdag, de dag/avond waarop we getekend worden met het askruisje. Ook dit jaar vierden we gezamenlijk met onze protestantse broeders en zusters uit de omgeving. Op die manier leeft de oecumene!

 

 

Oudjaarsviering van 30 december

Tijdens de viering van zondag 30 december 2018 stonden we stil bij de gebeurtenissen van het (bijna) verstreken jaar. Pastor Bruijns somde op welke bijzonderheden de revue waren gepasseerd. En ongemerkt waren dat er nog heel wat! We noemden ook de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Alle kerkgangers plaatsen een offerkaars bij de kerstgroep. Zo sluiten we het jaar goed af. Er staan grote dingen te gebeuren, zoals het feit dat onze kerk nu te koop staat. En wat dat voor verdere gevolgen kan hebben. Na de viering was er ruim de gelegenheid om elkaar een goede jaarwisseling toe te wensen. En daar horen natuurlijk wel oliebollen bij!

OudjaarsvieringOliebollen

 

Kerst 2018

Op 24 december, de avond voor Kerstmis, wordt er traditioneel een gezinsviering gehouden. Hier zijn vooral kinderen, oud en jong, welkom. De kerk was stampvol. Ook deze dienst werd geleid door pastor Bruijns. Er was een gelegenheidskoor, bestaande uit kinderen van alle leeftijden en leden van Marbosko. Er werden veel bekende kerstliedjes gezongen. Speciaal voor de vele aanwezige kinderen was er een kerstspel door kinderen met verlichte sterren. Prachtig om te zien. Ook heel mooi waren de twee muzikale intermezzi voor trompet en orgel.

Viering van 23 december

De viering van 23 december was op verschillende manieren bijzonder. Het was de viering van de 4e advent, er waren speciale gasten uit de hele Zaanstreek die het evangelie op hun eigen wijze vorm gaven. Marbosko zong samen met het dameskoor van de Maria Magdalenakerk (van het Kalf). De kerk was helemaal in kerstsfeer gebracht, met prachtige kerststukjes, kerstbomen en de stal. De viering werd geleid door pastor Bruijns. Zoals altijd bij de gehandicaptenviering, waren er ook dit jaar veel mensen naar onze kerk gekomen. Tijdens de viering werden de 'doopdruppels' uitgedeeld aan de ouders (of de kinderen zelf) die dit jaar in onze kerk zijn gedoopt. Er werd naar hartelust kerstliedjes gezongen en na afloop was er een miniconcertje door de gezamenlijke koren. Een bijzondere viering!

Marbosko Doopdruppels uitdelenKerststal

 

 

 

 

 

 

 

 


Dopeling Peter-Heije

  Doop

Tijdens de mooie viering van 25 november (Christus Koning) was er een feestelijke gebeurtenis: een doop. Peter-Heije Theo Adrianus Kuiper werd door pastor Bruijns gedoopt in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen. Zo wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap. Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest: wij wensen de dopeling een liefdevol hart toe dat mensen bemint onder Gods zegen!

 

Caritaszondag 2018  

Op zondag 18 november stonden alle Zaanse parochies stil bij wat we samen kunnen doen tegen armoede. Dit jaar staat de Voedselbank centraal. Er werden maaltijden ingezameld bestaande uit pasta en pastasaus en via een extra collecte. En hier leest u er meer over!

Voedselbank pasta en sausVoedselbank