Toren kerkgebouwInformatie kerkverkoop 17-mrt-2019

NIEUWS

Informatie kerkverkoop

Op 17 maart is er na de viering een vervolg gegeven aan de informatieverstrekking aan betrokken parochianen over de verkoop van het kerkgebouw. Daarvoor waren medewerkers van makelaar Brantjes (die de opdracht tot verkoop heeft gekregen) aanwezig. Zij lieten in hun presentatie o.m. de verkoopbrochure zien en een mooi filmpje van het kerkgebouw (gemaakt met een 'drone'). Het gebouw blijft gedurende 2 maanden (tot 20 mei) te koop staan. Gegadigden kunnen hun belangstelling via een inschrijving bij de notaris kenbaar maken. Uit de inschrijvingen wordt vervolgens door het parochiebestuur en het bisdom de beste kandidaat gekozen. Dit hoeft niet alleen op financiële gronden te zijn, maar tevens o.b.v. de plannen met het gebouw. Het gebouw is ons immers dierbaar en bovendien een gemeentelijk monument. Na de selectie volgen vervolggesprekken over de oplevering e.d.Marga Breed en pastor Bruijns

De makelaar verwacht voldoende reële belangstelling, zodanig dat het ook binnen enkele maanden daadwerkelijk tot verkoop zal komen.

Maar we willen als gemeenschap bij elkaar blijven en de parochie blijft voortbestaan, ook al is het kerkgebouw verkocht. Daarover vertelden Marga Breed en pastor Bruijns. In de zoektocht naar alternatieve locaties zijn verschillende opties bekeken. Maar om verschillende redenen vielen die ook weer af. Toch bleef er één geschikte over: het BWZ-gebouw vlakbij. Het is de vroegere kleuterschool ´Marcellino´aan de Pinkstraat. Ooit werd door onze voormalige pastoor Kat in 1960 daarvoor de eerste steen gelegd, waarvan een gedenksteen nog getuigt (met een mooi en toepasselijk Bijbelcitaat naar Psalm 17). 

BWZ gebouw Pinkstraat

Ook van dit gebouw werden filmpjes en foto's getoond. Het gebouw is qua grootte, faciliteiten en inrichting prima geschikt voor onze zondagse vieringen (ook Eucharistievieringen) en andere doordeweekse activiteiten. Hiervoor kan de parochie gedurende enkele dagdelen per week ruimten in het gebouw huren. Voor vieringen op Hoogfeesten (zoals Pasen en Kerstmis) en uitvaarten zullen we wel moeten uitwijken naar een ander kerkgebouw. En van de vele, grotere liturgische voorwerpen in onze kerk zullen we afstand moeten doen.

Tijdens de bijeenkomst beantwoordden de makelaar en de pastor vele vragen, maar de meeste parochianen waren met pijn in het hart toch wel overtuigd van de noodzaak om het gebouw te verkopen. Vastenactie 2019

 

Vastenactie 2019

De vastenactie van dit jaar gaat over projecten voor schoon water in een aantal landen waar dat niet zo vanzelfsprekend als in Nederland is. In de kerk is een informatienis ingericht waar men precies kan zien en lezen waar dit over gaat. Tijdens elke viering in de vastentijd wordt er een extra collecte gehouden, koffie met iets lekkers verkocht en er zijn ook nog verschillende andere activiteiten om weer tot een mooie opbrengst te komen.

 

 

Aswoensdag 2019

Askruisje halen

Het begin van de vastentijd wordt gemarkeerd door Aswoensdag, de dag/avond waarop we getekend worden met het askruisje. Ook dit jaar vierden we gezamenlijk met onze protestantse broeders en zusters uit de omgeving. Op die manier leeft de oecumene!

 

  Besturencursus 2019

Ook dit jaar wordt er weer een besturencursus aangeboden. Het is ook mogelijk om aan losse studiedagen deel te nemen. Bestuursleden worden in het bijzonder uitgenodigd voor de eerste cursusdag op 23 maart. Lees hier meer.

 

Oudjaarsviering van 30 december

Tijdens de viering van zondag 30 december 2018 stonden we stil bij de gebeurtenissen van het (bijna) verstreken jaar. Pastor Bruijns somde op welke bijzonderheden de revue waren gepasseerd. En ongemerkt waren dat er nog heel wat! We noemden ook de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Alle kerkgangers plaatsen een offerkaars bij de kerstgroep. Zo sluiten we het jaar goed af. Er staan grote dingen te gebeuren, zoals het feit dat onze kerk nu te koop staat. En wat dat voor verdere gevolgen kan hebben. Na de viering was er ruim de gelegenheid om elkaar een goede jaarwisseling toe te wensen. En daar horen natuurlijk wel oliebollen bij!

OudjaarsvieringOliebollen

 

Kerst 2018

Op 24 december, de avond voor Kerstmis, wordt er traditioneel een gezinsviering gehouden. Hier zijn vooral kinderen, oud en jong, welkom. De kerk was stampvol. Ook deze dienst werd geleid door pastor Bruijns. Er was een gelegenheidskoor, bestaande uit kinderen van alle leeftijden en leden van Marbosko. Er werden veel bekende kerstliedjes gezongen. Speciaal voor de vele aanwezige kinderen was er een kerstspel door kinderen met verlichte sterren. Prachtig om te zien. Ook heel mooi waren de twee muzikale intermezzi voor trompet en orgel.

Viering van 23 december

De viering van 23 december was op verschillende manieren bijzonder. Het was de viering van de 4e advent, er waren speciale gasten uit de hele Zaanstreek die het evangelie op hun eigen wijze vorm gaven. Marbosko zong samen met het dameskoor van de Maria Magdalenakerk (van het Kalf). De kerk was helemaal in kerstsfeer gebracht, met prachtige kerststukjes, kerstbomen en de stal. De viering werd geleid door pastor Bruijns. Zoals altijd bij de gehandicaptenviering, waren er ook dit jaar veel mensen naar onze kerk gekomen. Tijdens de viering werden de 'doopdruppels' uitgedeeld aan de ouders (of de kinderen zelf) die dit jaar in onze kerk zijn gedoopt. Er werd naar hartelust kerstliedjes gezongen en na afloop was er een miniconcertje door de gezamenlijke koren. Een bijzondere viering!

Marbosko Doopdruppels uitdelenKerststal

 

 

 

 

 

 

 

 


Dopeling Peter-Heije

  Doop

Tijdens de mooie viering van 25 november (Christus Koning) was er een feestelijke gebeurtenis: een doop. Peter-Heije Theo Adrianus Kuiper werd door pastor Bruijns gedoopt in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen. Zo wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap. Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest: wij wensen de dopeling een liefdevol hart toe dat mensen bemint onder Gods zegen!

 

Caritaszondag 2018  

Op zondag 18 november stonden alle Zaanse parochies stil bij wat we samen kunnen doen tegen armoede. Dit jaar staat de Voedselbank centraal. Er werden maaltijden ingezameld bestaande uit pasta en pastasaus en via een extra collecte. En hier leest u er meer over!

Voedselbank pasta en sausVoedselbank

Informatiebijeenkomst inzake verkoop kerk 

Al eerder was bekend gemaakt dat de parochie het kerkgebouw wil verkopen. Dat heeft in het parochieblad gestaan. En in de afgelopen week was er ook al een artikel in de regionale krant verschenen over de sluiting van 2 RK-kerken in de Zaanstreek.

Het aantal parochianen en het aantal beschikbare vrijwilligers krimpt. Dat maakt het ook financieel moeilijk. Datzelfde beeld is zichtbaar in heel Nederland. Na de viering van 30 september werden de parochianen geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Marga Breed van het parochiebestuur deed dat samen met pastor Bruijns. Makelaar Brantjes heeft van het parochiebestuur de opdracht gekregen de verkoop actief ter hand te nemen. Die overtuiging is vanuit de gemeenschap zelf gekomen, dus niet door het Bisdom opgelegd o.i.d. De parochie wil het gebouw wel verkopen maar tegelijkertijd de parochie als gemeenschap bijeenhouden. Dus moet er wel een alternatief zijn om viering en bijeenkomsten te kunnen houden. Daar is nog weinig over bekend te maken.

Tijdens de bijeenkomst werden er vele vragen gesteld, die soms (nog) niet allemaal beantwoord konden worden. Het gaat velen aan het hart dat het kerkgebouw afgestoten moet worden.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van de ontwikkelingen.

Info kerkverkoopInfo kerkverkoopInfo kerkverkoop

 

Parochie-uitje 

Museum van de 20e eeuwMuseum van de 20e eeuwHet lijkt wel een traditie te worden: een parochie-uitje. Vorig jaar naar Amsterdam met een viering in de Hofkerk en met een rondvaart, dit jaar naar Hoorn: na koffie met gebak in de kerk bracht de bus ons naar deze fraaie Zuiderzee-stad. Daar bezochten we het leuke en bijzondere museum van de 20e eeuw in de voormalige gevangenis. Voor vrijwel elke leeftijdsklasse is dat een feest der herkenning en vaak ook jeugdsentiment. In de stijlkamers van diverse perioden ziet elke generatie wel iets dat herinneringen oproept: meubilair, speelgoed, apparaten, ja zelfs het behang. Elk tijdperk is perfect getroffen met typerende inrichting en de talloze gebruiksvoorwerpen. De woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer komen aan de beurt, maar ook de schoolbanken, winkeltjes en werk. En de afdeling met speelgoed brengt het kind in de bezoeker weer naar boven: samen weer kleuren en puzzelen!  

Daarna een lekkere en gezellige lunch aan de haven en na een korte wandeling door het mooie Hoorn weer terug naar de Zaanstreek. Leuk!

Hoorn haven

 

Open monumentendag, barbecue en startvieringOpen monumentendag

Het weekend van 8 en 9 september was een weekend met veel activiteiten: op zaterdag Open monumentendag en de barbecue en op zondag de startviering voor het nieuwe werkjaar.

Omdat onze kerk een gemeentemonument is, was ons gevraagd of we (opnieuw) mee wilden doen aan de openstelling. Ongeveer 30 geïnteresseerde personen wisten de weg naar de kerk te vinden. Eenmaal binnen krijgen zij een korte uitleg van de geschiedenis van de parochie en het kerkgebouw en mochten ze ook zelfstandig rond kijken, vragen stellen of foto's maken.

BBQOok de jaarlijkse barbecue was weer goed bezocht: ruim 30 personen lieten zich alles goed smaken: Piet en Ruud zorgden voor het bereiden van al het lekkers. Na afloop waren alle bordjes schoon leeg en het was beregezellig! Het kostte de deelnemers niets en gelukkig is er een vaatwasser dus afwassen was ook niet nodig.....

De zondag kende als hoogtepunt de startviering voor het nieuwe werkjaar rond het thema "Omzien naar de ander": een goed bezochte en zorgvuldig samengestelde viering, een extra versterkt koor met prachtige liederen en ook nog een 60-jarige huwelijksjubileum! Reden genoeg om nog even na te praten met koffie en een koekje.

 

Elburg, Nicolaaskerk vanuit de sjoel

Kerkenpad 2018

WarmHet is een jaarlijks terugkerende traditie waar menigeen naar uitkijkt: kerkenpad! In de warme en zonnige editie van 2018 voerde de bedevaart ons via een mooie busrit door de polders naar Elburg en Hierden. In Elburg werd de groep met koffie en gebak gastvrij ontvangen in de Ichthuskerk van de PKN-gemeente. Daarna brachten we een bezoek aan de Grote of St. Nicolaaskerk. Na een interessante toelichting wist iedereen wat er in 1572 gebeurde.... Vervolgens, na een korte wandeling, een bezoek aan de 'sjoel', een voormalig Joods gebedshuis, nu een museum. De lunch in de Ichthuskerk smaakte ons prima, waarna de groep zich kon opsplitsen om zelf Elburg te verkennen of één van de musea te bezoeken. Voor de viering bracht de bus ons eerst naar Hierden, waar, bij het kasteeltje Essenburgh, een priorij van de Nobertijnen staat. En tenslotte natuurlijk naar restaurant De Molen in Harskamp voor het diner: het inmiddels welbekende buffet Botter in Elburgmet voor elke smaak meer dan voldoende!Elburg, VischpoortEssenburgh, Hierden Een mooie en leerzame dag met dank aan de pastores Bruijns en Schuurmans!

 

Doop

 

 Doop

Tijdens de viering van 8 juli was er een feestelijke gebeurtenis: een doop. De kleine baby van een parochiaan werd gedoopt in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen en zo wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap. Het was een mooie en warme viering.

Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest: wij wensen dat de dopeling mag leven in liefde en trouw!

 

Opbrengst Vastenactie

In de 40-dagen tijd en met Pasen is actie gevoerd voor het vastenproject van dit jaar: Household In Distress (HID) in Zambia. Via het parochieblad en tijdens de vieringen in de kerk bent u hierover geïnformeerd en is uw bijdrage gevraagd. Er werden ook extra collectes gehouden, koffie met koek verkocht en er is een vastenmaaltijd en een Paasbrunch georganiseerd; de opbrengsten gaan voor de volle 100% naar het goede doel. Dit is de stand per 3 april 2018:

Extra collecten 924,94
Koffie met koek 258,88
Vastenmaaltijd 290,--
Paasbrunch 116,--
Via de bankrek. 1.265,50
Totaal 2.855,32
Palmpaasstok weggevenHartelijk dank voor uw bijdragen en aan de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt!

Palmpasen

Elk jaar is Palmpasen een bijzondere viering. Ook dit jaar waren er weer veel kinderen die een mooie palmpaasstok hadden gemaakt en meegenomen. Tijdens de viering wordt daar natuurlijk veel aandacht aan geschonken en mogen zij meelopen in de processie. Na de viering mogen de kinderen de Palmpaasstok weer ophalen en meenemen.  Niet om zelf te houden maar om te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Geven en ontvangen is dan voor allebei leuk!