NIEUWS

Caritaszondag 2018  

Op zondag 18 november stonden alle Zaanse parochies stil bij wat we samen kunnen doen tegen armoede. Dit jaar staat de Voedselbank centraal. Er werden maaltijden ingezameld bestaande uit pasta en pastasaus en via een extra collecte. En hier leest u er meer over!

Voedselbank pasta en sausVoedselbank

Informatiebijeenkomst inzake verkoop kerk 

Al eerder was bekend gemaakt dat de parochie het kerkgebouw wil verkopen. Dat heeft in het parochieblad gestaan. En in de afgelopen week was er ook al een artikel in de regionale krant verschenen over de sluiting van 2 RK-kerken in de Zaanstreek.

Het aantal parochianen en het aantal beschikbare vrijwilligers krimpt. Dat maakt het ook financieel moeilijk. Datzelfde beeld is zichtbaar in heel Nederland. Na de viering van 30 september werden de parochianen geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Marga Breed van het parochiebestuur deed dat samen met pastor Bruijns. Makelaar Brandjes heeft van het parochiebestuur de opdracht gekregen de verkoop actief ter hand te nemen. Die overtuiging is vanuit de gemeenschap zelf gekomen, dus niet door het Bisdom opgelegd o.i.d. De parochie wil het gebouw wel verkopen maar tegelijkertijd de parochie als gemeenschap bijeenhouden. Dus moet er wel een alternatief zijn om viering en bijeenkomsten te kunnen houden. Daar is nog weinig over bekend te maken.

Tijdens de bijeenkomst werden er vele vragen gesteld, die soms (nog) niet allemaal beantwoord konden worden. Het gaat velen aan het hart dat het kerkgebouw afgestoten moet worden.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van de ontwikkelingen.

Info kerkverkoopInfo kerkverkoopInfo kerkverkoop

 

Parochie-uitje 

Het lijkt wel een traditie te worden: een parochie-uitje. Vorig jaar naar Amsterdam met een viering in de Hofkerk en met een rondvaart, dit jaar naar Hoorn: na koffie met gebak in de kerk brachtMuseum van de 20e eeuw

Museum van de 20e eeuw
 de bus ons naar deze fraaie Zuiderzee-stad. Daar bezochten we het leuke en bijzondere museum van de 20e eeuw in de voormalige gevangenis. Voor vrijwel elke leeftijdsklasse is dat een feest der herkenning en vaak ook jeugdsentiment. In de stijlkamers van diverse perioden ziet elke generatie wel iets dat herinneringen oproept: meubilair, speelgoed, apparaten, ja zelfs het behang. Elk tijdperk is perfect getroffen met typerende inrichting en de talloze gebruiksvoorwerpen. De woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer komen aan de beurt, maar ook de schoolbanken, winkeltjes en werk. En de afdeling met speelgoed brengt het kind in de bezoeker weer naar boven: samen weer kleuren en puzzelen!

Daarna een lekkere en gezellige lunch aan de haven en na een korte wandeling door het mooie Hoorn weer terug naar de Zaanstreek. Leuk!

Hoorn haven

“Het zal mij een ZORG zijn!”  

Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar hoe je het leest. Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren.  

Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd.  

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart/Diaconaal wandelen, Rob Mascini Op weg naar de E.H.Communie, de jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard Noord, enz.  

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder en ook kunt vinden op de website van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’.  

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof. De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 u en wordt om + 15.45 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders.  

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen    

 

Open monumentendag, barbecue en startvieringOpen monumentendag

Het weekend van 8 en 9 september was een weekend met veel activiteiten: op zaterdag Open monumentendag en de barbecue en op zondag de startviering voor het nieuwe werkjaar.

Omdat onze kerk een gemeentemonument is, was ons gevraagd of we (opnieuw) mee wilden doen aan de openstelling. Ongeveer 30 geïnteresseerde personen wisten de weg naar de kerk te vinden. Eenmaal binnen krijgen zij een korte uitleg van de geschiedenis van de parochie en het kerkgebouw en mochten ze ook zelfstandig rond kijken, vragen stellen of foto's maken.

BBQOok de jaarlijkse barbecue was weer goed bezocht: ruim 30 personen lieten zich alles goed smaken: Piet en Ruud zorgden voor het bereiden van al het lekkers. Na afloop waren alle bordjes schoon leeg en het was beregezellig! Het kostte de deelnemers niets en gelukkig is er een vaatwasser dus afwassen was ook niet nodig.....

De zondag kende als hoogtepunt de startviering voor het nieuwe werkjaar rond het thema "Omzien naar de ander": een goed bezochte en zorgvuldig samengestelde viering, een extra versterkt koor met prachtige liederen en ook nog een 60-jarige huwelijksjubileum! Reden genoeg om nog even na te praten met koffie en een koekje.

 

Elburg, Nicolaaskerk vanuit de sjoel

Kerkenpad 2018

WarmHet is een jaarlijks terugkerende traditie waar menigeen naar uitkijkt: kerkenpad! In de warme en zonnige editie van 2018 voerde de bedevaart ons via een mooie busrit door de polders naar Elburg en Hierden. In Elburg werd de groep met koffie en gebak gastvrij ontvangen in de Ichthuskerk van de PKN-gemeente. Daarna brachten we een bezoek aan de Grote of St. Nicolaaskerk. Na een interessante toelichting wist iedereen wat er in 1572 gebeurde.... Vervolgens, na een korte wandeling, een bezoek aan de 'sjoel', een voormalig Joods gebedshuis, nu een museum. De lunch in de Ichthuskerk smaakte ons prima, waarna de groep zich kon opsplitsen om zelf Elburg te verkennen of één van de musea te bezoeken. Voor de viering bracht de bus ons eerst naar Hierden, waar, bij het kasteeltje Essenburgh, een priorij van de Nobertijnen staat. En tenslotte natuurlijk naar restaurant De Molen in Harskamp voor het diner: het inmiddels welbekende buffet Botter in Elburgmet voor elke smaak meer dan voldoende!Elburg, VischpoortEssenburgh, Hierden Een mooie en leerzame dag met dank aan de pastores Bruijns en Schuurmans!

 

Doop

 

 Doop

Tijdens de viering van 8 juli was er een feestelijke gebeurtenis: een doop. De kleine baby van een parochiaan werd gedoopt in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen en zo wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap. Het was een mooie en warme viering.

Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest: wij wensen dat de dopeling mag leven in liefde en trouw!

 

Opbrengst Vastenactie

In de 40-dagen tijd en met Pasen is actie gevoerd voor het vastenproject van dit jaar: Household In Distress (HID) in Zambia. Via het parochieblad en tijdens de vieringen in de kerk bent u hierover geïnformeerd en is uw bijdrage gevraagd. Er werden ook extra collectes gehouden, koffie met koek verkocht en er is een vastenmaaltijd en een Paasbrunch georganiseerd; de opbrengsten gaan voor de volle 100% naar het goede doel. Dit is de stand per 3 april 2018:

Extra collecten 924,94
Koffie met koek 258,88
Vastenmaaltijd 290,--
Paasbrunch 116,--
Via de bankrek. 1.265,50
Totaal 2.855,32
Palmpaasstok weggevenHartelijk dank voor uw bijdragen en aan de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt!

Palmpasen

Elk jaar is Palmpasen een bijzondere viering. Ook dit jaar waren er weer veel kinderen die een mooie palmpaasstok hadden gemaakt en meegenomen. Tijdens de viering wordt daar natuurlijk veel aandacht aan geschonken en mogen zij meelopen in de processie. Na de viering mogen de kinderen de Palmpaasstok weer ophalen en meenemen.  Niet om zelf te houden maar om te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Geven en ontvangen is dan voor allebei leuk!

 

 

Vastenmaaltijd Vastenmaaltijd

Hongerdoek

Het is inmiddels een traditie: de vastenmaaltijd in een bomvolle ontmoetingsruimte. Ook dit jaar weer oergezellig, een overheerlijke maaltijd en informatie over het vastenproject dit jaar: Household In Distress (HID) in Zambia. De opbrengst van de maaltijd is daar ook voor bestemd. En na de maaltijd een ingetogen meditatieve viering onder het thema: "Ik ben omdat jij bent - en jij bent omdat wij zijn". In de viering een centrale plek voor het hongerdoek: een prachtige afbeelding van een respectvolle ontmoeting

 

 

AswoensdagAswoensdag

Ook dit jaar was de viering op de aswoensdag er weer een met een oecumenisch karakter. Naast pastor A. Dijkers ging ds. M. Trapman mee voor. Buiten, in een vuurkorf, werden de palmtakjes van vorig jaar verbrand om opnieuw as te worden. Ondanks het vuur was het wel koud buiten! Maar eenmaal binnen kon men zich weer warmen aan mooie teksten en gebeden en toepasselijke liederen. En natuurlijk een askruisje halen.

 

Besturencursus

Er wordt dit jaar weer een besturencursus of vier losse studiedagen op initiatief van het R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam, de Stichting KSBW en de Vrije Universiteit georganiseerd. Lees hier alles over deze boeiende cursus.

Oecumenische viering feb-18

Oecumenische viering

Op 11 februari werd de oecumenische viering met als thema ‘Recht door zee’ in onze kerk gehouden. Pastor M. Bruijns en drie voorgangers van de andere christelijke kerken in Koog aan de Zaan en Zaandijk, M. Versloots, M. Trapman en B. Haan gingen voor in een prachtige viering. De gecombineerde koren en organisten/pianisten verzorgden de muzikale omlijsting.

De foto's zijn gemaakt door mevr. G. Schooneveld.

Oecumenische viering feb-18Oecumenische viering feb-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering voor jong en oud

Lichtjes halenDekentje voor het kindje Jezus

De kerstviering voor jong en oud in onze kerk is altijd een gezellige gebeurtenis. De kerststal staat klaar en de kerk is prachtig versierd. Al voor de viering stroomt de kerk (bijna) helemaal vol, er is een speciaal koor, de bekende kerstliederen, een mooi muzikaal intermezzo op orgel en trompet, het kerstverhaal wordt op een andere manier verteld en de kinderen mogen een dekentje en lichtjes bij het kindje Jezus brengen. Een prachtige viering voor het hele gezin! Klik hier voor een impressie via een paar filmfragmentjes.

 

 

Lichtjes brengen KerstkoorLichtjes brengen