Doop

NIEUWS

Doop

Tijdens de viering van 8 juli was er een feestelijke gebeurtenis: een doop. De kleine baby van een parochiaan werd gedoopt in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen en zo wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap. Het was een mooie en warme viering.

Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest: wij wensen dat de dopeling mag leven in liefde en trouw!

 

Opbrengst Vastenactie

In de 40-dagen tijd en met Pasen is actie gevoerd voor het vastenproject van dit jaar: Household In Distress (HID) in Zambia. Via het parochieblad en tijdens de vieringen in de kerk bent u hierover geïnformeerd en is uw bijdrage gevraagd. Er werden ook extra collectes gehouden, koffie met koek verkocht en er is een vastenmaaltijd en een Paasbrunch georganiseerd; de opbrengsten gaan voor de volle 100% naar het goede doel. Dit is de stand per 3 april 2018:

Extra collecten 924,94
Koffie met koek 258,88
Vastenmaaltijd 290,--
Paasbrunch 116,--
Via de bankrek. 1.265,50
Totaal 2.855,32
Palmpaasstok weggevenHartelijk dank voor uw bijdragen en aan de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt!

Palmpasen

Elk jaar is Palmpasen een bijzondere viering. Ook dit jaar waren er weer veel kinderen die een mooie palmpaasstok hadden gemaakt en meegenomen. Tijdens de viering wordt daar natuurlijk veel aandacht aan geschonken en mogen zij meelopen in de processie. Na de viering mogen de kinderen de Palmpaasstok weer ophalen en meenemen.  Niet om zelf te houden maar om te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Geven en ontvangen is dan voor allebei leuk!

 

 

Vastenmaaltijd Vastenmaaltijd

Hongerdoek

Het is inmiddels een traditie: de vastenmaaltijd in een bomvolle ontmoetingsruimte. Ook dit jaar weer oergezellig, een overheerlijke maaltijd en informatie over het vastenproject dit jaar: Household In Distress (HID) in Zambia. De opbrengst van de maaltijd is daar ook voor bestemd. En na de maaltijd een ingetogen meditatieve viering onder het thema: "Ik ben omdat jij bent - en jij bent omdat wij zijn". In de viering een centrale plek voor het hongerdoek: een prachtige afbeelding van een respectvolle ontmoeting

 

 

AswoensdagAswoensdag

Ook dit jaar was de viering op de aswoensdag er weer een met een oecumenisch karakter. Naast pastor A. Dijkers ging ds. M. Trapman mee voor. Buiten, in een vuurkorf, werden de palmtakjes van vorig jaar verbrand om opnieuw as te worden. Ondanks het vuur was het wel koud buiten! Maar eenmaal binnen kon men zich weer warmen aan mooie teksten en gebeden en toepasselijke liederen. En natuurlijk een askruisje halen.

 

Besturencursus

Er wordt dit jaar weer een besturencursus of vier losse studiedagen op initiatief van het R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam, de Stichting KSBW en de Vrije Universiteit georganiseerd. Lees hier alles over deze boeiende cursus.

Oecumenische viering feb-18

Oecumenische viering

Op 11 februari werd de oecumenische viering met als thema ‘Recht door zee’ in onze kerk gehouden. Pastor M. Bruijns en drie voorgangers van de andere christelijke kerken in Koog aan de Zaan en Zaandijk, M. Versloots, M. Trapman en B. Haan gingen voor in een prachtige viering. De gecombineerde koren en organisten/pianisten verzorgden de muzikale omlijsting.

De foto's zijn gemaakt door mevr. G. Schooneveld.

Oecumenische viering feb-18Oecumenische viering feb-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering voor jong en oud

Lichtjes halenDekentje voor het kindje Jezus

De kerstviering voor jong en oud in onze kerk is altijd een gezellige gebeurtenis. De kerststal staat klaar en de kerk is prachtig versierd. Al voor de viering stroomt de kerk (bijna) helemaal vol, er is een speciaal koor, de bekende kerstliederen, een mooi muzikaal intermezzo op orgel en trompet, het kerstverhaal wordt op een andere manier verteld en de kinderen mogen een dekentje en lichtjes bij het kindje Jezus brengen. Een prachtige viering voor het hele gezin! Klik hier voor een impressie via een paar filmfragmentjes.

 

 

Lichtjes brengen KerstkoorLichtjes brengen

  Hergebruik verwijderde banken

In de loop van de zomer zijn er achterin de kerk een aantal banken verwijderd en is er een mooie laminaatvloer aangelegd. Van een restant van het hout van de banken is nuNieuwe uitgiftebalie koffie drinken een fraaie uitgiftebalie gemaakt. Dat past vanzelfsprekend goed in onze kerk en maakt het koffie drinken na de viering nog aantrekkelijker! Eerst wordt de balie nog afgelakt en de komende weken gaan we testen op welke plek de balie moet komen (hij staat gelukkig op wieltjes!) en hoe de rest van de ruimte zal worden ingericht. Het is tenslotte de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen na de viering nog even blijven napraten. Wordt dus vervolgd!

Ruimte voor koffie drinken na de vieringKoffie drinken na de viering

Diaconale zondag 12 november 2017

Eén van de werken van barmhartigheid is zorg voor vreemdelingen. In Zaanstad is daarvoor o.m. de stichting 'de Sluis' actief, met als doel statushouders helpen. Zaanstad voor vluchtelingen is een initiatief van gewone Zaankanters die zich belangeloos inzetten voor vluchtelingen nu statushouders in Zaanstad. Na de opening van de noodopvang in het Veldpark ontstond in oktober 2015 een steeds groter wordende groep vrijwilligers. Druppelsgewijs komen statushouders nu in Zaanstad te wonen. Soms hebben ze contacten, soms niemand. Vrijwilligers van de stichting proberen te helpen met spullen verzamelen en vooral ook met het vervoeren ervan. Een groep enthousiaste taalmaatjes geeft les in de Nederlandse taal. Veel statushouders krijgen les op een taalschool. Zij bereiden zich voor op het inburgeringsexamen. Met taalmaatjes kunnen ze gesprekken oefenen bijv. een afspraak maken bij de dokter, een sollicitatiegesprek, iemand feliciteren. Ook helpen maatjes met het lezen van kranten en brieven. Voorop staat de ontmoeting en het contact, en in een ontspannen en veilige omgeving Nederlands oefenen. Statushouders hebben vaak behoefte aan een gesprekje of aandacht. Veel sportactiviteiten zijn er georganiseerd. In ons waterrijke land wordt met de vluchtelingen gezwommen. Sport verbindt en voedt. De opbrengst van de collecte is voor dit belangrijke en mooie werk.

Sam's kledingactieInzameling kleding

 

Kledinginzameling

Ieder jaar, begin november, doet onze parochie mee aan de actie voor de kledinginzameling. Dat levert steeds een hele stapel vuilniszakken met kleding of textiel op. De vrijwilligers zitten klaar met koffie en een praatje zodat het ook nog gezellig is! De kleding komt goed terecht, het gaat naar Sam's kledingactie voor mensen in nood.

 

 

 

Ieder jaar een barbecue!

De barbecue moest even ontdaan worden van het stof dat zich door de jaren heen erop had verzameld. Want het is alweer een hele tijd geleden dat er een barbecue werd gehouden door onze kerk. Op 9 september, Monumentendag, kon een grote groep parochianen hiervan genieten. Ook alle vrijwilligers waren met nadruk uitgenodigd om hen te bedanken voor het werk dat zij verrichten. De barbecue was echter niet het enige evenement van die dag. Onze kerk was ook onderdeel van de Open Monumentendag. Er waren inderdaad bezoekers gekomen om eens rond te kijken in zo'n gebouw waar je, afgezien van de zon- en feestdagen, altijd voor een dichte deur staat. De kennismaking werd zeker gewaardeerd.  

Achter de schermen is hard gewerkt aan de voorbereiding van de barbecue, zodat iedereen op zijn en haar wenken bediend kon worden. Het weer liet zich de voorgaande dagen en zelfs de ochtend van de barbecue van zijn slechtste kant zien, maar in de middag kwam de zon weer tevoorschijn. Het was dan wel niet warm, maar het was in ieder geval droog. Het eten was voortreffelijk, daar was iedereen het over eens. Ook de stemming was uitstekend. Nu kon eindelijk eens de nieuw verkregen ruimte achterin de kerk gebruikt worden.  Alle vrijwilligers die zoveel tijd en moeite hebben gedaan om deze dag tot een feest te maken, hartelijk dank!  

Het ligt in de bedoeling voortaan ieder jaar weer een barbecue te organiseren. Goed plan!  

Tekst en foto's: Mirjam Rem-Zuckerholz  

 BarbecueBarbecue

Huwelijk

Huwelijk

Het gebeurt niet vaak meer tegenwoordig, maar gelukkig nog steeds, mensen die hun levensverbintenis ook voor de kerk willen sluiten en Gods zegen over hun relatie vragen. Op vrijdag 18 augustus om 13.30 uur dienden Marco Dijkstra en Suzanne Arends elkaar het sacrament van het huwelijk toe in onze kerk. Hun beide kinderen Alicia en Kiana waren daarbij ook ‘getuigen’. Pastor Ko Schuurmans en diaken Stan Baars waren de kerkelijke getuigen en het koor Marbosko zong. Suzanne en Marco van harte gefeliciteerd, heel veel zegen voor de toekomst.

 

Kerkschoonmaak

De werkzaamheden voor het verwijderen van de kerkbanken (zie hieronder), deden veel stof opwaaien. Dat moest voor de volgende viering natuurlijk weer weggewerkt worden! Toch had één van de nijvere parochianen nog even tijd een filmpje te maken.

 

Verwijderen kerkbanken en maken nieuwe ontmoetingsruimte

In juni en juli is er weer hard gewerkt in de kerk. Lees hier wat er in de kerk is veranderd (en waarom) en bekijk het fotoverslag!