PATROONHEILIGEN

 

Onze parochie heeft als patroonheiligen de heilige Martelaren van Gorcum.

 

De geschiedenis van de martelaren van Gorcum speelt zich af tijdens de 80-jarige oorlog in de Nederlanden. Een periode waarin de reformatie en de contra-reformatie ook in Nederland in volle hevigheid woedde. De Nederlandse gewesten probeerden zich te ontworstelen aan de Spaanse overheersing. Verschillende steden werden ingenomen door Spaanse soldaten. Andere steden hielden stand of werden juist ingenomen door opstandelingen.

Katholieke geestelijken verzetten zich tegen de overgang naar de nieuwe godsdienst. In het voorjaar van 1572 viel Den Briel in handen van de geuzen.

Op 9 juli 1572 stierven in Den Briel negentien geestelijken de marteldood aan de galg, na dagen van mishandeling, vernedering, uitputting en geestelijke terreur. Zestien van hen waren afkomstig uit Gorcum. Zij stierven omdat zij hadden geweigerd hun trouw aan de paus en hun geloof in de Eucharistie op te geven.

De 'Martelaren van Gorcum' of 'Nicolaas Pieck en gezellen' werden in 1675 zalig verklaard en in 1867 nam Pius IX hen op in het officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben verklaard. Hun gedachtenis is op 9 juli.

Het deel van de relieken van de Martelaren van Gorcum dat in bezit is van de Bisschop van Haarlem werd op 7 november 2005 bijgezet in het altaar van de kapel van de Tiltenberg. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel.

 

In 'de Hofkerk' (ook toegewijd aan de martelaren van Gorcum) in Amsterdam zijn afbeeldingen van de martelaren te vinden in de glas-in-lood ramen. Deze hoofden gaan niet terug op Jacob Matham uit 1615. Bij deze meeste van die portretten staat ‘ad vivum’. Dat zijn een soort 'pasfoto’s' uit het begin van de 17de eeuw.  De kerk in Amsterdam is echter uit 1928. De maker, Dom van der Meij, heeft om een of andere reden die 'pasfoto’s' niet gebruikt. Naar verluidt heeft hij vrienden en kennissen gebruikt om de 19 martelaren in de ramen een gezicht te geven.

 

'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren

'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren'Pasfoto' van één van de martelaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De namen van de Martelaren van Gorcum zijn:Schilderij Martelaren van Gorcum

 

Seculiere priesters:

LENARD VEGHEL, pastoor van Gorcum

KLAAS POPPEL, onderpastoor van Gorcum

GOVAART VAN DUYNEN, zielzorger in Gorcum

ANDRIES WOUTERS, pastoor van Heinenoord

 

Regulieren:

KLAAS PIECK, franciscaan, priester, gardiaan in Gorcum

JEROEN VAN WEERT, franciscaan, priester, ondergardiaan

WILLEHAD DE DEEN, franciscaan, priester

DIRK VAN DER EEM, franciscaan, priester

NICASIUS VAN HEEZE, franciscaan, priester

GOVAART VAN MERVEL, franciscaan, priester

ANTOON VAN HOORNAAR, franciscaan, priester

ANTOON VAN WEERT, franciscaan, priester

FRANS VAN ROOY, franciscaan, priester

CORNELIS VAN WIJCK, franciscaan, broeder

PIETER VAN ASSCHE, franciscaan, broeder

JAN VAN OISTERWIJK, augustijner koorheer, rector van de begijnhofzusters in Gorcum

JAN VAN KEULEN, dominicaan, pastoor van Hoornaar

ADRIAAN VAN HILVARENBEEK, norbertijn, pastoor van Monster Beeld van Leonardus van Veghel in de bedevaartkerk in Brielle

JACOB LACOPS, norbertijn, kapelaan in Monster

 

 

Het martelarenlied

Martelarenlied

Gekomen soms van ver die mannen van de kerk,

zij dienden slechts vol trouw de mensen met hun werk.

Waarom toch slecht?

Trawanten van de koning tegen wie men vecht!

 

Van Gorcum naar den Briel, gehangen in een schuur,

vermoord om hun geloof, gedood hun levensvuur.

Een heldendaad?

Getuigen blijven zij van wrede broederhaat.

 

Standvastig hun geloof in Jezus, die als brood

en wijn voor ons zijn leven geeft tot in de dood.

Wat vragen zij?

Volg Jezus in zijn woord en daad, Hij maakt je vrij.

 

Goddank zijn wij bevrijd van meer dan vreemde macht,

de grenzen van een kerk zijn minder dan gedacht.

Wat maakt ons één?            

Gods weg naar recht en vrede voor elkaar alleen!

 

Volg deze externe link voor meer informatie over de naamgeving van onze Parochie: