Netty Cordes, dirigente

Het Marboskokoor

 

Lijkt het u leuk om in een koor te zingen, maar eigenlijk twijfelt u een beetje? Of zegt u, ik zing wel graag kerstliederen. Ook dat is mogelijk.

Kom het eens proberen, kom oefenen op de woensdagavond. Kennis van het notenschrift is niet nodig. We kunnen vooral nog versterking gebruiken van enige alten, maar sopranen, tenoren en bassen zijn ook van harte welkom op onze repetitie, woensdagavond 19.45 21.45 uur.

Wilt u meer informatie?    

 

IJsbrand Kerkhoven, bestuur, 075-6704348

 

Marbosko 2015 in Wormerveer