STEUN UW PAROCHIE

Nalaten aan de parochieNalaten aan de parochie

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Lees hier meer.

Kerkbalans 2018

 

Kerkbalans
 Kerkbalans 2017Hiermee willen wij uw aandacht vragen voor Kerkbalans. Het thema van de actie is dit jaar: ĎMijn kerk verbindt í. U heeft een brief ontvangen met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiŽle situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiŽle basis voor onze kerk/parochie. Via Actie Kerkbalans steunt u onze parochie met uw betrokkenheid ťn financieel. Dankzij uw bijdrage is onze kerk een plek van betekenis voor Koog aan de Zaan en Zaandijk. Een plek die inspireert en waar mensen zich verbonden voelen. Met uw financiŽle bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee? De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiŽle steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Helaas zijn de jaarlijkse kosten structureel hoger dan we met elkaar opbrengen. Omdat u bij onze parochie betrokken bent, durven wij u een vrijblijvende vraag te stellen: wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2017 te verhogen? Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in. Dankzij uw gift blijft de parochiekerk van de HH. Martelaren van Gorcum een plek van betekenis, inspiratie en verbinding. Hartelijk dank!
GeldKerkbalans 2017
Kijk hier voor meer informatie over Kerkbalans.

ANBI


Onze parochie heeft de status van 'ANBI', d.w.z. Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier voor meer informatie. Het betekent o.m. dat giften aan onze parochie voor u fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Daar hoort ook een RSIN (-nummer) bij en dat is: 4659594.