STEUN UW PAROCHIE


ANBI


Onze parochie heeft de status van 'ANBI', d.w.z. Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier voor meer informatie. Het betekent o.m. dat giften aan onze parochie voor u fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Daar hoort ook een RSIN (-nummer) bij en dat is: 4659594.

Nalaten aan de parochieNalaten aan de parochie

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Lees hier meer.


Kerkbalans 2018

Kerkbalans


Kerk zijn we samen. De kerk zijn de mensen die samen geloven. In deze tijd is dat niet gemakkelijk. Het is goed dat er een plek is om dat samen te doen. Waar mensen van Kerst t/m Pasen samen komen om te bidden en om God te ontmoeten. Maar ook om met elkaar te praten en mee te leven. In goede en slechte tijden.            

Kerkbalans 2017

In 2018 gaven onze parochianen samen ruim € 22.000 aan de actie Kerkbalans. Van deze gaven hebben we onder meer besteed aan:

Ondanks alle goede gaven houden we geen geld over. Erger: elk jaar komen we veel geld tekort, over het jaar 2017 was dat bijna € 28.000. Omdat de parochie al langeGeld tijd veel geld tekort komt, staat het kerkgebouw nu te koop. Daarna hebben we niet meer de kosten die bij zo’n groot gebouw horen, maar veel andere kosten gaan gewoon door. We zullen bijv. ergens een ruimte moeten huren voor de vieringen. Wij krijgen daar geen subsidie voor, hoewel velen dat denken. Ook na de verkoop hebben we uw bijdragen dus nog steeds hard nodig.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer: NL95 INGB 0000 423946 t.n.v. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, Koog aan de Zaan. Zo zorgen wij er samen voor dat onze parochie, nu en in de toekomst, een plek blijft waar wij met steun van ons geloof lief en leed met elkaar kunnen delen. Mogen wij weer op uw goede gaven rekenen?   De parochieraad

Kijk hier voor meer informatie over Kerkbalans.