STEUN UW PAROCHIE

Nalaten aan de parochieNalaten aan de parochie

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Lees hier meer.


Kerkbalans 2018

Kerkbalans


Wat is voor mij de kerk? De kerk zijn de mensen die samen geloven. In deze tijd is dat niet gemakkelijk. Het is goed dat er een plek is om dat samen te doen. Waar mensen samen komen om te bidden en om God te ontmoeten. Maar ook om met elkaar te praten en mee te leven. In goede en slechte tijden.

De kerk ziet er van buiten en binnen goed uit, dankzij vele vrijwilligers die voor haar zorgen. Het afgelopen jaar zijn aan weerszijden enkele kerkbanken weggehaald. Hierdoor is een ruimte ontstaan waar we gezamenlijk activiteiten, zoals koffiedrinken, kunnen doen. Het onderhoud en de schoonmaak worden zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. De koffie na de viering en de catering tijdens de kerst- en paasbrunch worden verzorgd door eigen parochianen. Ruim zeventig mensen doen één of meerdere taken. Enkelen hebben zelfs heel veel taken. De parochieraadsleden kunnen u hier meer over vertellen.

U zou denken dat we geld overhouden. Integendeel, we hebben heel veel geld nodig. Wij krijgen geen subsidie voor onze vieringen, hoewel velen dat wel denken. De parochie moet alles bekostigen met uw giften en gaven. We zijn heel blij dat we ieder jaar, dankzij vele bijdragen, door kunnen gaan met ons kerk-zijn. We hopen dat u ook dit jaar ons weer wilt steunen, zodat we nog vele jaren samen-kerk kunnen zijn.  

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer: NL95 INGB 0000 423946 t.n.v. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, Koog aan de Zaan. 

Zo zorgen wij er samen voor dat onze parochie, nu en in de toekomst, een plek blijft waar wij met steun van ons geloof lief en leed met elkaar kunnen delen. Mogen wij weer op uw goede gaven rekenen? De parochieraad.
GeldKerkbalans 2017
Kijk hier voor meer informatie over Kerkbalans.ANBI


Onze parochie heeft de status van 'ANBI', d.w.z. Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier voor meer informatie. Het betekent o.m. dat giften aan onze parochie voor u fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Daar hoort ook een RSIN (-nummer) bij en dat is: 4659594.