Jaarthema 2016-2017

 

Logo Thema 2016-2017

Hem achterna?

Heeft u er ook een in de tuin of in de huiskamer staan? Zo'n Boeddhabeeldje? U weet wel, zo'n mannetje dat mediteert. Je wordt er reuze rustig van, zegt men. Je kunt ze zelfs kopen in tuincentra. Het beeldje is afkomstig uit het boeddhisme, die Aziatische wereldgodsdienst. Het stelt Gautama de Verlichte, de Boeddha voor, de stichter van die godsdienst vele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Nee, natuurlijk hebben we die niet thuis staan, reageert u nu, wij zijn toch geen boeddhisten! Wij hebben een kruisbeeld aan de wand hangen.  
Het is goed om even stil te staan bij deze twee heel verschillende voorwerpen. Ik kan mij heel wel voorstellen waarom mensen een Boeddhabeeldje neerzetten. Het straalt rust uit en dat kunnen we wel gebruiken in deze drukke wereld. Je wordt er af en toe gek van zo druk hebben we het vaak. Zelfs kinderen en pubers hebben al een volle agenda. Dan ons kruisbeeld. Eigenlijk een vreselijk ding. Je ziet een man hangen in doodstrijd of al dood aan een kruis. Met zo'n lapje voor zijn kruis. Tenslotte zijn we wat preuts, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij helemaal naakt aan dat kruis hing. Een blote, dode man aan een kruis: eigenlijk te gek voor woorden. We hangen toch ook geen mannetje aan een galg in onze kamers op? Zullen we dat kruisbeeld dan maar weghalen en inruilen voor een Boeddhabeeldje? Toch nog maar even wachten.  
Als Zaanse parochies hebben we voor het komende werkjaar gekozen voor het thema: Hem achterna! Wie achterna? Jezus soms? Inderdaad. Met het thema Hem achterna! willen we duidelijk maken dat je, als je je al dan niet aarzelend christen noemt, een volger van Jezus wilt zijn. Hij zei immers tegen zijn leerlingen en dus ook tegen ons: volg mij! Een volger net als op de sociale media, op facebook en twitter? Kunnen we volstaan, net als bij het ontvangen van een foto of een berichtje, met: vind ik leuk!? Het Bijbelse begrip volger heeft echter heel wat meer om het lijf. Het gaat hierbij om navolging. Doen zoals God of nadien Jezus je heeft voorgedaan. Jezus: niets dan goedheid maakte hij waar tijdens zijn veel te korte actieve leven. Maar hij bracht onrust en dat pikten de autoriteiten niet. Hij werd vermoord. Gekruisigd. Een vreselijk einde was zijn deel. Moeten wij hem volgen? Nee toch?! Maar God pikte het niet en deed hem opstaan uit de dood. Zijn zaak is dus beslist niet verloren, integendeel!  
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, om zijn verzet tegen het nazisme in 1945 vermoord, schreef een prachtig boek over Navolging. Je kunt het als volgt samenvatten: wat moet een christen doen om Jezus na te volgen? Bidden en het goede doen! Dat is Hem achterna!                        
We hebben dus geen rustig geloof. We kunnen niet volstaan met wekelijks een uurtje te komen bidden in de kerk. We moeten ook het goede doen. En wat dat betekent, hoef ik echt aan niemand uit te leggen. Daarom met alle respect voor het boeddhisme: we laten ons kruisbeeld hangen en zetten geen Boeddhabeeldje in de tuin.  

Ko Schuurmans, pastor