Korte geschiedenis van de Parochie HH. Martelaren van Gorcum

 

De geschiedenis van onze parochie voert ons niet zo ver terug in het verleden. Deze gaat in eerste instantie terug op de statie Maria Magdalena in het buurtschap Het Kalf waar naast de katholieken uit de Koog ook die uit Zaandijk en Westzaan kerkten. In 1857 gingen de bewoners uit het zuidelijk gedeelte van Koog en van Zaandijk naar de Bonifatiusparochie in Zaandam, het resterende gedeelte bleef verbonden aan het buurtschap Het Kalf. Toen het inwonertal echter toenam kocht pastoor Zurlohe van Het Kalf in 1926 een stuk grond in de Koog voor de bouw van zowel een kerk, een pastorie als een school. In 1931 werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten en trad P.J.Simons in functie als bouwpastoor voor de nieuw op te richten parochie Koog-Zaandijk. Tot de afwikkeling van deze nieuwbouw kerkte men in een oude smederij van Nieman aan het Guispad te Zaandijk. De huidige kerk werd in 1932 gebouwd door architect Nico Molenaar jr. uit 's-Gravenhage. De architect ontwierp een driebeukig kerkgebouw in de stijl van de Amsterdamse school. De firma J.Wittebrood uit de Beemster kreeg de opdracht als aannemer. De eerste steenlegging vond plaats door deken A. Hollenberg uit Purmerend. Op 20 november van dat jaar kon de kerk al gewijd worden door Mgr. Aengenent. De inventaris uit de bouwtijd was met name afkomstig van het atelier Brom uit Utrecht.   Kerkgeschiedenis

 

Tijdens de bouw                

 

 

 

 

 

 

 

Kerkgeschiedenis

KerkgeschiedenisZo verrees er in 1932 aan een brede sloot naast de pastorie een kerkgebouw, die op 21 november door Mgr. Aengenent plechtig werd ingewijd.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1933 volgde de Leonardusschool:                       

Kerkgeschiedenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voormalige pastorieKerkgeschiedenis:

 

Na deze beginperiode zouden nog verschillende, soms roerige, tijdvakken elkaar opvolgen, waarvan sommige een plaats in de geschiedenisboeken van streek of land hebben gekregen. In de jaren die volgden gingen verschillende pastores voor in onze parochie, soms geassisteerd door kapelaans. Uiteraard zijn er in die jaren ook wijzigingen in de kerk aangebracht, doch meestal van beperkte aard. In 1946 plaatste de firma B. Pels uit Alkmaar een orgel in de kerk. Zo groeide de parochie tot een gezonde en levende gemeenschap en werden diverse mijlpalen bereikt. Vele jubilea, de uitbreiding van de school, de vervanging van de in de oorlog geconfisqueerde kerkklok, de plaatsing van de Kruisweg, de demping van de sloot, de bouw van een jeugdgebouw, enz. enz.   De Leonardusschool is begin 21e eeuw gesloopt en vervangen door nieuwbouw, de pastorie is in 2007 verkocht en sindsdien in gebruik als particulier woonhuis.   Veel belangrijke gebeurtenissen zijn opgetekend in het boek “75jaar lief en leed in een Zaanse parochie” van de heer J.A. Verschuren, dat t.g.v. het 75 jarig jubileum van de kerk in 2007 verscheen. Het boek beschrijft hoe we zijn gekomen van de vooroorlogse geschiedenis via crisis, oorlog, wederopbouw, het 2e Vaticaans concilie, de ontkerkelijking, tot waar we nu zijn. De laatste periode is die vanaf 1992. In die periode werd in onze parochie de eerste pastoraal werker benoemd, de heer J.P. Room. In diezelfde jaren zijn ook de enkele aanpassingen in het kerkgebouw gedaan. Met name door het nieuwe liturgisch centrum en de ontmoetingsruimte achterin is de kerk beter gericht op het samen vieren voor de voorganger en de kerkbezoekers. De parochiegemeenschap staat door die ontwikkeling weer helemaal in het “nu”. Zo is er in de afgelopen 70 jaar veel gebeurd, in de wereld en in onze parochie. Toch is er een rode draad in de geschiedenis te ontdekken: de parochie is eigenlijk nooit “rijk” in de zin van “vermogend” geweest, maar is er dankzij de (financiële) bijdragen en de inzet van vele parochianen als vrijwilligers toch steeds in geslaagd een levende gemeenschap te zijn en te blijven. Het belangrijkste draagvlak is dus daarbij steeds gevormd door de parochianen zelf.  

 

Lijst van pastores:

P.J. Simons (1931 – 1936)

S. Vloothuis (1936-1943)

G.P. Bakker (1943-1955)

A.J.M. Kat (1955 - 1960)

B J. de Bot (1960-1963)

H.G. Tuin (1963-1966)

Th. van der Vossen (1966-1977)

M. Rutte (1978-1992)

J.P. Room (1992-2002)

Sinds 2002: wisselende voorgangers uit het pastorale team voor de Zaanstreek.