Na een serieuze voorbereiding voor (meestal de ouders van) de dopeling, is de viering waarin de dopeling in de gemeenschap wordt opgenomen altijd een feestelijke gebeurtenis. Hierin worden de familieleden, kinderen of anderen zoveel mogelijk betrokken.

Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de kerktelefoon, 06-12182931

Doop